Pressmeddelande -

Flyktingmottagande i Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby avböjer Integrationsverkets förfrågan om tillfällig överenskommelse om introduktionsplatser för flyktingar. Vi kommer att kunna tillgodose behovet av introduktionsplatser under 2006 för de asylsökande som bor i kommunen. - Upplands Väsby kommun har en mångårig tradition av att ta emot och erbjuda introduktion till nyanlända flyktingar. Kommunen har sedan många år tillbaka avtal med Integrationsverket om flyktingmottagande om 20-30 personer per år. Under början av 2000-talet, tog kommunen emot det dubbla, säger Vanja Edwinson, kommunstyrelsens ordförande. Syftet med överenskommelsen skulle vara att vi även ska ta emot flyktingar som bott i något av Migrationsverkets anläggningsboenden under asyltiden, utöver de som bor i kommunen under sin asyltid. För att möta det behovet behövs större tillgång till bostäder än vad vi för närvarande har. Kommunen har enligt Socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för alla personer som vistas i kommunen. Detta ligger till grund för att flyktingmottagningen tar emot och erbjuder introduktion till samtliga flyktingar som bor i kommunen då de får sitt uppehållstillstånd. Så här gör vi när en person som bor i kommunen får uppehållstillstånd Under årets första fyra månader har 46 personer som bor i kommunen fått uppehållstillstånd, tagits emot och erbjudits introduktionsinsatser. Introduktionen består av flera viktiga delar: En individuell introduktionsplan upprättas för varje person, barn såväl som vuxen. I planen framgår vilka krav som ställs på individen för att kunna ta del av introduktionsinsatserna samt vad han/hon ska göra för att bli självförsörjande och delaktig i samhället. Vi erbjuder råd- och stödsamtal till individen. Alla som är i behov av att studera svenska erbjuds heltidsstudier. Flyktingmottagningen arrangerar varje år ett samhällsinformerande program som består av ca 25 föreläsningar inom en rad olika områden. Alla skrivs in på arbetsförmedlingen. Samverkan sker med en rad olika aktörer bl.a. ställer Rotarymedlemmar upp som mentorer för flyktingar. Alla flyktingbarn som kommer till kommunen erbjuds plats i en förberedelseklass där fokus ligger på att de snabbt lär sig språket för att sedan kunna gå i en "vanlig" klass med jämnåriga. För mer information, kontakta Vanja Edwinson Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Telefon: 08-590 970 29 Mobil: 0739-10 40 29 Anette Nilsson Gruppchef Individ och familjeomsorg Social- och omvårdnadsförvaltningen Telefon: 08-590 973 59 Mobil: 0739-10 43 59 Lena Persson tf informationschef Telefon 08-590 971 10 Mobil 0739 10 41 10 Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby www.upplandsvasby.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Upplands Väsby kommun har idag över 44 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2016 mer än man gjort på 40 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun, 2013 till Sveriges miljöbästa kommun och 2016 till Årets samhällsbyggare. 

www.upplandsvasby.se

Kontakter

Urban Rybrink

Presskontakt Kommunikationschef +46 73 910 40 04