Pressmeddelande -

Friskolor och enskilda förskolor möjlig framtid för Östra Väsby

Hela resultatenheten Östra Väsby, med fritidshem, förskolor och skolor, kan från och med hösten 2008 komma att drivas i enskild regi. Detta om Annika Gustafson, rektor för Östra Väsby, och de tre biträdande rektorerna på enheten, får som de önskar. I dagarna lämnar de fyra skolledarna in ansökningar till kommunen och Skolverket om att få ta över verksamheten i de 6 förskolorna - Baldersgården, Karusellen, Lergöken, Skogstorp, Skutan och Spargrisen - och 3 skolor - Frestaskolan, Odenslunda skola och Vikskolan - som idag utgör enheten Östra Väsby. - Vi vill erbjuda barnomsorg och skola med korta beslutsvägar och stor möjlighet till delaktighet och insyn för föräldrar och personal, berättar Annika Gustafson. Att de fyra skolledarna vill ta över samtliga förskolor, fritidshem och skolor i enheten förklarar de med att de på detta sätt kan säkerställa att en röd tråd kan hållas genom barnens förskole- och skolgång. - Vi ser positivt på att det finns ett stort intresse av att driva både skola och förskola i enskild regi i Östra Väsby. Att enheten kommer att bli dominerande i området kan ha både fördelar och nackdelar, säger Bo Callerhorn (m), ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Vi kommer i positiv anda att granska ansökan om förskoleverksamheten och Skolverket kommer att granska skolverksamheten. För mer information, kontakta Annika Gustafson Rektor Östra Väsby resultatenhet Telefon: 08-590 973 22 Bo Callerhorn Ordförande Barn- och ungdomsnämnden Mobil: 0702-87 87 78 Barbro Dahl Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen Telefon: 08-590 975 65 Mobil: 0739-10 45 65 Maria Magnusson Informationschef Telefon 08-590 973 98 Mobil 0739 10 43 98 Tidigare pressmeddelande Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby www.upplandsvasby.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Upplands Väsby

Kontakter

Urban Rybrink

Presskontakt Kommunikationschef +46 73 910 40 04