Pressmeddelande -

Lagarbete gjorde avknoppning möjlig

Den 30 augusti fattade kommunstyrelsen det slutliga beslutet angående avknoppningen av förskoleverksamhet. Från den 1 september drivs 63 procent av förskolorna i enskild regi. — Det har gått i "turbotakt" sedan semestern. Nu känns det pirrigt att starta på allvar, säger Elisabeth Kvanman, som kommer att driva verksamheten på Bollen, Gläntan, Råbäcken och Höstgården i enskild regi. Uppdraget att avknoppa verksamheten togs av kommunfullmäktige i december 2006. De formella ansökningarna kom in i början av februari. I maj gavs tillståndet att bedriva verksamhet i enskild regi och nu börjar det på allvar. På kommunen har ett 20-tal tjänstemän på flera förvaltningar varit inblandade i processen. — Vi har brutit ny mark på väldigt kort tid och har lagt stor vikt vid att hitta bra och rättvisa spelregler. Arbetet har präglats av god vilja från båda sidor, säger upphandlingsstrateg Kerstin Erici. Utbildningschef Barbro Dahl är också nöjd med arbetet. — Jag känner mig väldigt trygg med beslutet. Det här är professionella pedagoger med lång erfarenhet av förskoleverksamhet, säger hon. Pia Widholm startar tillsammans med Charlotte Bergh enskild verksamhet i Halsbandet, Visselpipan, Solkatten, Skrindan, Segelbåten, Folkparken och Runby Hage. — Det klart att det varit med- och motgångar under processens gång. Men vi har hela tiden varit ivrigt påhejade av kommunen, säger hon. Kommunens arbete med övergången har innefattat allt från den formella beredningen av ärendet till frågor om personalens villkor, hyror samt tillsyn och uppföljning av verksamheten.— Alla har gjort ett fantastiskt jobb med en mycket pressad tidplan. Jag är både stolt och glad, säger kommundirektör Björn Eklundh. Även dagbarnvårdarverksamheten i Hammarby drivs i enskild regi av Anita Callerhorn och Eva Flink från den 1 september. För mer information, kontakta Jan Holmberg Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Telefon: 590 970 43 Mobil: 0739-10 40 43 Björn Eklundh Kommundirektör Kommunledningskontoret Telefon: 590 970 31 Mobil: 0739 - 10 40 31 Barbro Dahl Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltning Telefon: 590 975 65 Mobil: 0739-10 45 65 Kerstin Erici Upphandlingsstrateg Kommunledningskontoret Telefon: 590 973 14 Mobil: 0739-10 43 14 Elisabeth Kvarnman Måbra förskolor AB Telefon: 590 731 04 Pia Widholm, Charlotte Bergh Ett, tu, tre förskolor Telefon: 0708-11 29 42 Anita Callerhorn, Eva Flink Familjedaghemmet Apoteksskogen AB 0705-54 70 55 Maria Magnusson Informationschef Telefon 08-590 973 98 Mobil 0739 10 43 98

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Upplands Väsby

Kontakter

Urban Rybrink

Presskontakt Kommunikationschef +46 73 910 40 04