Pressmeddelande -

Ny utbildningsmodell för nyanlända elever

Skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby föreslår en ny modell för mottagning och utformning av nyanlända elevers utbildning. Mottagningsverksamheten förstärks, studiehandledningen på modersmål utökas och alla elever från förskola till gymnasium omfattas av den nya modellen som införs 1 juli i år. Målet är att de elever som kommer till Väsby så snabbt som möjligt ska komma in i den ordinarie undervisningen, utifrån sina egna förutsättningar.

En ny central språk- och mottagningsenhet som ska stötta nyanlända, deras vårdnadshavare och förskolor och skolor runt om i kommunen bildas. Ansvaret för utformningen av nyanländas utbildning tydliggörs när modersmålsenhet, språkcentra, språkenhet och mottagningsverksamhet samlas under ett tak. Här kommer en fördjupad kartläggning av elevens förkunskaper att göras, vilket skapar bättre förutsättningar för både elever och lärare.

– Alla elever ska få bästa möjliga förutsättningar att nå sin högsta nivå. Det är kärnan i satsningen och en del i arbetet med att lyfta resultaten i skolan, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ett av delprojekten i Ett lärande Väsby har fokuserat på nyanlända och förslaget till den nya utbildningsmodellen har arbetats fram tillsammans med representanter från både kommunala och fristående utförare och andra aktörer. En effekt av den nya modellen är att den säkerställer så att alla nyanlända barn och elever möter personal med särskild utbildning i att möta unga som är nya i Sverige.

– Den enskilda människans behov och förutsättningar ska vara utgångspunkt för skolan i Väsby. Modellen som nu tagits fram ser just till individen och är ett bra verktyg för utbildning och integration. Samhällsutmaningarna i och med flyktingsituationen är inte lösta enbart genom detta, men det är ett steg i rätt riktning, säger Oskar Weinmar (M), oppositionsråd.

Ett lärande Väsby startades 2014 och pågår fram till 2016. Projektet är blocköverskridande och drivs i bred samverkan med alla inblandade, både fristående och kommunala verksamheter. Målen är att alla elever i Väsbys skolor når godkänt i alla ämnen och att lusten att lära ska finnas från förskola till gymnasium. I projektet ingår åtta delprojekt som ska stödja en positiv skolutveckling och skapa förutsättningar på en övergripande nivå.

– Det här betyder att skolorna och lärarna i Väsby lättare kommer att kunna möta eleverna där de befinner sig kunskapsmässigt. Målet är att integrationen ska gå fortare och bli enklare för eleverna, säger Astrid Täfvander, chef för utbildningskontoret.


För mer information:
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23
Oskar Weinmar (M), oppositionsråd: 073-910 40 03
Astrid Täfvander, chef utbildningskontoret: 073-910 45 31
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se

Presskontakt

Urban Rybrink

Presskontakt Kommunikationschef +46 73 910 40 04