Pressmeddelande -

Pressmeddelande: Nya åtgärder för bättre skolresultat i Upplands Väsby

Nu satsar Upplands Väsby ytterligare på skolan, sedan kommunen uppvisat försämrade kunskapsresultat i en ny nationell jämförelse. Förstärkta anslag med tolv miljoner kronor och stöd till pedagogisk utveckling ingår i satsningen. Kommunen startar också Väsby skolakademi för att stimulera högstadieelevernas intresse för högskolestudier. 

På torsdagen beslutade barn- och utbildningsnämnden om ett åtgärdspaket och om fördelningen av ett extra anslag på tolv miljoner kronor som kommunstyrelsen tidigare klubbat. Kommunen inrättar bland annat Väsby skolakademi, där elever i årskurs 7-9 får träffa forskare och prova på föreläsningar på högskolenivå.

 – Vi vidtar nu kraftfulla åtgärder för att vända utvecklingen och förbättra kunskapsresultaten. Det handlar om såväl resursförstärkningar som tydligt stöd till pedagogisk utveckling. Men det här är ett långsiktigt arbete och vi är beredda att göra mer om så krävs, säger Kent Hjalmarsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

En bakgrund till satsningen är att Upplands Väsby uppvisar försämrade resultat i en nationell jämförelse av grundskoleelevernas måluppfyllelse, som nyligen presenterats av Sveriges Kommuner och Landsting. Barn- och utbildningsnämnden har förutom tillskottet med tolv miljoner kronor beslutat om följande åtgärder:

Väsby skolakademi. Intresserade elever i årskurs 7-9 får delta i studiebesök, träffa forskare, besöka högskolor och universitet samt prova på föreläsningar på högskolenivå. 

Stöd för pedagogisk utveckling. Stöd kan sökas av kommunala skolor och friskolor verksamma inom kommunen. Skolor med hög andel elever från utomnordiska länder kommer att prioriteras. Kostnaden uppgår till 1,5 miljoner kronor för hösten 2010.

Stipendier för fortbildning av pedagoger. Kommunen avsätter 200 000 kronor årligen för stipendier till pedagoger som har dokumenterat goda resultat i sin undervisning. Stipendiet kan sökas för studieresor i avsikt att ta del av utvecklande pedagogiska metoder.

För mer information:
Kent Hjalmarsson, ordförande, barn- och utbildningsnämnden, 070-461 22 19 kent.hjalmarsson@gmail.com 

Eva Dahlgren, chef kundvalskontoret, 08-590 976 27
Eva.dahlgren@upplandsvasby.se 

Björn Eklundh, kommundirektör, 08-590 970 31
bjorn.eklundh@upplandsvasby.se

Johannes Wikman, kommunikationsstrateg, 08-590 977 67
Johannes.wikman@upplandsvasby.se

 

Ämnen

 • Politik

Kategorier

 • ungdomar
 • extra anslag
 • skolungdom
 • pedagogik
 • pedagogiskt utveckling
 • kunskap
 • skolresultat
 • betyg
 • skola
 • kunskapsutveckling
 • åtgärder
 • upplands väsby

Regioner

 • Stockholm

Kontakter

Urban Rybrink

Presskontakt Kommunikationschef +46 73 910 40 04