Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Följ med Upplands Väsbys politiker ut i naturen de vill bevara

På tisdag den 1 juni besöker kommunpolitiker från sex partier Bergaskogen och Fysingen, värdefulla miljöer där Upplands Väsby kommun redan bedriver naturvårdsprojekt och diskuterar om skydd för framtiden. Media är välkomna att delta.

Bergaskogen är välbesökt av Väsbyborna och erbjuder ett omväxlande och lättillgängligt naturområde. Området är en viktig del av Järvakilens ekologiska enhet i länets nordvästra delar.

Studiebesöket syftar till att ge kommunens politiker ett breddat kunskapsunderlag i samband med diskussionerna kring Väsby Sjöstad och utvecklingsarbetet kring Runsahalvön, området mellan Mälaren och centrala Väsby. Kommunen planerar för en miljömässigt hållbar sjöstad med modern kollektivtrafik vid Mälaren, Väsby sjöstad, för att öka tillgången till naturnära rekreation och boende. Just nu finns en fördjupad översiktsplan för området och i detta förslag diskuteras olika former av skydd för delar av den värdefulla natur som finns. Kommunen har också fått ett medborgarförslag om att bilda ett naturreservat i Bergskogen.

Utöver Bergaskogen besöks även ett strandbete vid sjön Fysingen, som ett exempel på ett lyckat restaureringsprojekt. 

Media är välkomna att delta i båda studiebesöken. 

Fika i försommarens grönska ingår. 

Tid: Tisdag den 1 juni kl. 16.00-18.00
Plats: Samling vid kommunhuset (Informationscentrum), i Väsby centrum, kl. 16.00
Anmälan: För att vi ska kunna beräkna fika bör du föranmäla ditt deltagande till Maria Svanholm, natur- och vattenvårdssamordnare, tfn 08-590 973 74, e-post: Maria.Svanholm@upplandsvasby.se

Följande politiker har hittills anmält sitt deltagande:
Anders Rosén(V)
Ann-Christin Jyttner (S)
Eila Bromme (FP)
Jan Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande
Jan-Olof Halldén (M)
Johan Magnusson (C)
Kent Hjalmarsson (M)
Kjell Johansson (MP)
Lars Valtersson (MP)
Leif Berglund (S)
Pia Barklund (FP)
Ulla Blücher (V)

Därutöver medföljer även bland andra Björn Eklundh, kommundirektör, Johannes Wikman, kommunikationsstrateg och Eva Bergh, kommunens miljöstrateg.

För mer information
Maria Svanholm, natur- och vattenvårdssamordnare, tfn 08-590 973 74, e-post: Maria.Svanholm@upplandsvasby.se

Ämnen

 • Politik

Kategorier

 • fysingen
 • mälaren
 • mälarens strand
 • runsahalvön
 • väsby sjöstad
 • upplands väsby
 • biologisk
 • biologisk mångrald
 • naturnära skog
 • unika naturområden
 • gröna kilar
 • bergaskogen
 • natur- och vattenvård
 • naturvård
 • hållbarhet
 • miljö

Regioner

 • Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun har idag över 44 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2016 mer än man gjort på 40 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun, 2013 till Sveriges miljöbästa kommun och 2016 till Årets samhällsbyggare. 

www.upplandsvasby.se

Kontakter

Urban Rybrink

Presskontakt Kommunikationschef +46 73 910 40 04