Pressmeddelande -

Stadsbyggnadsdagen i Väsby sänds i TV

Den 11 och 12 oktober 16:00-19:00 tv-sänds seminarierna från Stadsbyggnadsdagen 2012 i sin helhet på Kunskapskanalen i programmet UR Samtiden – Mötesplatser i staden.

Årets tema på Stadsbyggnadsdagen i Upplands Väsby handlade om betydelsen av mötesplatser för en orts utveckling, vad som utmärker en attraktiv mötesplatser och hur man kan planera, skapa och utveckla mötesplatser.  UR Samtiden var på plats under dagen och spelade in seminarierna från den stora hallen.

- I år hade Stadsbyggnadsdagen över 400 närvarande, det var jätteroligt. Väsbys engagemang i stadsbyggnadsfrågorna är stort, och URs intresse av Stadsbyggnadsdagens program visar både att frågorna engagerar långt utanför branschen, säger Fredrik Drotte, planchef i Upplands Väsby kommun.

För femte året i rad arrangerade Upplands Väsby kommun en dag helt dedikerad åt stadsbyggnadsfrågor och samhällsutveckling. Stadsbyggnadsdagen 2012 arrangerades i Messingen och hade över 400 deltagare. Eventet överträffade många av besökarnas förväntningar. Två tredjedelar av de som utvärderat dagen har redan bestämt sig för att komma tillbaka nästa år. Årets stadsbyggnadsdag bidrog till att sätta Väsby på kartan i planerings-sammanhang och skapade även förutsättningar för Väsby att bli den nya mötesplatsen för att diskutera samhällsutveckling i Sverige.

På talarlistan fanns idel intressanta namn som Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt LAR/MSA professor SLU Sweco, James Howard Kunstler, teoretiker författare och debattör inom urban utveckling och planering, Caroline Krook, biskop Stockholms stift Svenska kyrkan, Camilla Ottosson kulturgeograf White Arkitekter, Fredrik Lindström programledare komiker och språkvetare, Karin Görlin landskapsarkitekt LAR/MSA Ekologigruppen, Göran Cars prof. urbana och regionala studier KTH och Katarina Graffman antropolog Inculture.

I år ägde Stadsbyggnadsdagen rum i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Torsdag 11/10
Mötesplatser i staden: 
16:00-17:00 Hållbara mötesplatser – en historia om framtid, James Howard Kunstler & Galina Tachieva

Fredag 12/10
Mötesplatser i staden:
16:00-16:40 Att skapa och utveckla mötesplatser, Göran Cars
16:40-17:15 Rum för samling, Caroline Krook
17:15-17:35 Möten i glesbygd och stad, Camilla Ottosson
17:35-18:20 Hur uppstår en mötesplats, Katarina Graffman
18:20-19:00 Skillnaden mellan förort och stadskärna, Ola Andersson

För frågor om Stadsbyggnadsdagen kontakta:
Björn Eklundh, kommundirektör Upplands Väsby kommun 073-910 40 31
Fredrik Drotte, planchef, Upplands Väsby kommun, 073-910 49 71
Johannes Wikman, kommunikationsstrateg, Upplands Väsby kommun, 073-910 47 67


Ämnen

 • Lokal/regional påverkan

Kategorier

 • hållbar utveckling
 • hållbarhet
 • klimat
 • miljö
 • nybyggnation
 • upplands väsby
 • stadsbyggnads
 • sammhällsutveckling
 • mötesplatser
 • torg

Regioner

 • Upplands Väsby

Kontakter

Urban Rybrink

Presskontakt Kommunikationschef +46 73 910 40 04

Relaterat innehåll