Pressmeddelande -

Upplands Väsby 2020- ”Den moderna småstaden”

Upplands Väsby 2020 är en levande småstad med många mötesplatser, den erbjuder många upplevelser både estetiska och kommersiella, den är öppen och säker samt inbjuder till kontakt och ger känsla av trygghet. Den moderna småstaden är präglad av mångfald och mycket kontakter med omvärlden, den är långsiktigt hållbar och kunskapsinriktad. Det är de bärande tankegångarna i det förslag till kommunplan som kommunstyrelsen i Upplands Väsby beslutat att gå ut med samråd kring. - Jag ser gärna att alla invånare på ett eller annat sätt tar del av planens innehåll, deltar i samtal kring planen och lämnar synpunkter under samrådstiden vecka 38-51, säger Vanja Edwinson, kommunstyrelsens ordförande. Kom gärna till kulturhuset söndagen den 19 september kl. 13.00 för ett första samtal. Kommunplanen innehåller viktiga frågor för Upplands Väsbys framtid och utveckling. Planen redovisar ett antal strategiska utvecklingsområden och förslag till mark- och vattenanvändningsplan Av förslaget till kommunplan framgår att den moderna småstaden Upplands Väsby har ett stadsliv med en tydlig och tät kärna i de centrala delarna, är nära med ett ”resecentrum” vid stationen. Det finns ett varierat utbud av attraktiva bostäder med olika bostadstyper, upplåtelseformer och närmiljöer. Den moderna småstaden är en kunskapskommun med aktiv näringspolitik och en modern och framtidsinriktad utbildning som grundförutsättningar. Den moderna småstaden Upplands Väsby är också upplevelserik och grön, t ex med ett sammanhängande grönstråk från Norrviken till Fysingen samt från Edssjön till Oxundasjön. Förslaget till kommunplan presenteras söndagen den 19 september kl. 13.00 i Kulturhuset, Centralvägen 9. Lasse Eriksson håller ihop diskussionerna. Lars Dencik professor i socialpsykologi Roskilde universitet, talar om kommunplanen sett i ett vidare perspektiv. Fullständigt program finns här. Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida www.upplandsvasby.se som pdf-fil och går att få i tryckt version fr o m den 19 september. För mer information kontakta: Vanja Edwinson, kommunstyrelsens ordf, tel 08-590 970 29, 073-910 40 29 Björn Eklundh, kommundirektör, tel 08-590 970 31, 073-910 40 31 Kristina Adolfsson, planeringsdirektör, tel 08-590 970 52, 073-910 40 52 Med vänlig hälsning, Maria Magnusson, informationschef i Upplands Väsby kommun Tel 08-590 973 98, 073-910 43 98, e-post: Maria.Magnusson@upplandsvasby.se

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Urban Rybrink

Presskontakt Kommunikationschef +46 73 910 40 04