Pressmeddelande -

Upplands Väsby har hittat formen! Öppet forum kanal för ungdomars inflytande!

För andra gången genomför Upplands Väsby ett ”Öppet forum” för ungdomar med fokus på ungdomsfrågor. Ungdomarna tar själva fram frågor till agendan. - Vi tycker vi har hittat formen för en bra dialog med kommunens ungdomar, säger kommunstyrelsens ordförande Vanja Edwinson. Alla elever som går i högstadiet och gymnasiet har bjudits in om att delta lördagen den 18 september klockan 11.00 -16.00 i Kulturhuset, Centralvägen 9, Upplands Väsby. - Vi fick positivt gensvar på ”Öppet forum” redan förra året. Det gör att vi har bestämt oss för att genomföra ett Öppet forum för ungdomar en gång per år. Det verkar som detta är en bra form för att få kontakt med ungdomarna i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Vanja Edwinson I öppet forum gör deltagarna en gemensam agenda där man sedan väljer några områden som blir mer prioriterade än andra. Dessa frågor diskuterar forumgruppen igenom. Politikerna tar med sig frågorna och återkopplar senare till ungdomarna. Under våren har flera träffar mellan ungdomar och ansvariga i kommunen ägt rum. De frågor som togs upp förra gången handlade om fortsatt arbete runt arrangemang mellan skolor, skolmat, tränings- och replokaler, Vilunda gymnasium och rätten att välja den gymnasieskola man vill. För mer information kontakta: Vanja Edwinson (s), kommunstyrelsens ordförande, tel 08-590 970 29, 073-910 40 29 Anita Ackeberg, folkhälsoplanerare, tel 08-590 976 61, 073-910 43 21 Med vänlig hälsning, Maria Magnusson, informationschef i Upplands Väsby kommun Tel 08-590 973 98, 073-910 43 98, e-post: Maria.Magnusson@upplandsvasby.se

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Urban Rybrink

Presskontakt Kommunikationschef +46 73 910 40 04