Pressmeddelande -

Pressmeddelande: Väsby Välfärds chef slutar

Väsby Välfärds chef Lars Gustafsson och kommunledningen i Upplands Väsby kommun konstaterar gemensamt att man har olika uppfattningar om hur uppdraget att driva Väsby Välfärd ska gå till. Lars Gustafsson kommer därför att avsluta sitt uppdrag som chef för Väsby Välfärd.

Väsby Välfärds chef Lars Gustafsson och kommunledningen i Upplands Väsby kommun konstaterar gemensamt att man har olika uppfattningar om hur uppdraget att driva Väsby Välfärd ska gå till.

Framför allt gäller det dels ansvarsfördelningen mellan de olika roller som finns för att inkludera även de privata aktörerna i kommunens hela ansvar för välfärdstjänsternas kvalitet, dels en oro för fortsatta ekonomiska underskott.

Lars Gustafsson kommer därför att avsluta sitt uppdrag som chef för Väsby Välfärd och Kommundirektör Björn Eklundh kommer att med stöd av övrig kommunledning att tillfälligt ta sig an chefsskapet. En första åtgärd blir att tillsätta en interimistisk chef.

Det viktiga utvecklingsarbetet som har påbörjats med Väsby Välfärd bygger vi vidare på. Detta arbete som påbörjades under 2009 och som fortsatt under våren 2010 med att sammanföra alla välfärdstjänster i en gemensam enhet har att göra med Väsbys snabba omställning.  Från att ha haft i stort sett all skola, barnomsorg, äldreomsorg mm i egen regi har kommunen idag kvar olika stora delar av välfärdstjänsterna i egen regi. Dessa delar har samlats i Väsby Välfärd som därmed blivit en aktör bland flera olika i Kommunen. 

Ytterligare information ges av:

Björn Eklundh, Kommundirektör Tel: 073 910 4031

Torgny Hagelin, Personaldirektör Tel: 073 910 4023

Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg  Tel: 073 910 4767

Ämnen

  • Kommunal service

Kategorier

  • väsby välfärd välfärdstjänster kommunal service

Regioner

  • Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun har idag över 44 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2016 mer än man gjort på 40 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun, 2013 till Sveriges miljöbästa kommun och 2016 till Årets samhällsbyggare. 

www.upplandsvasby.se

Kontakter

Urban Rybrink

Presskontakt Kommunikationschef +46 73 910 40 04