Gå direkt till innehåll
Året som gick - vår summering av 2020

Nyhet -

Året som gick - vår summering av 2020

År 2020 och starten på det nya årtiondet blev nog inte riktigt som någon tänkt sig. Att vår förmedlingstjänst redan innan pandemin var digital innebar alltjämt att vi till stor del kunde fortsätta förmedla bostäder precis som planerat. Faktum är att vi med 6 755 förmedlade bostäder återigen genomförde fler förmedlingar än någonsin.

Den största delen av bostäderna som förmedlades föregående år var vanliga bostäder och studentbostäder. De 2 659 studentbostäderna motsvarade en ökning på nästan 500 förmedlade studentbostäder jämfört med 2019. Även antalet vanliga bostäder ökade jämfört med 2019, om än inte lika mycket. 3 688 vanliga bostäder 2020 innebar strax över 100 fler jämfört med året innan. Utöver vanliga bostäder och studentbostäder förmedlade vi 281 ungdomsbostäder. Resterande bostäder som förmedlades var senior- och trygghetsbostäder.

Ett växande hyresvärdssamarbete

Under året inledde vi samarbete med nio nya hyresvärdar. Däribland Älvkarlebyhus som erbjuder bostadsmöjligheter i Älvkarleby kommun. En annan hyresvärd som tillkom strax innan årsskiftet var Botrygg som förvaltar bostäder i Storvreta och utöver det är aktuella med nyproduktion i Östra Sala backe och Rosendal.

- Vi är glada över att ha fått förtroendet och möjligheten att etablera oss i Uppsala. Vi är en långsiktig fastighetsägare och anstränger oss för att kunna erbjuda bra bostäder till överkomliga hyror. Tillsammans med bostadsförmedlingen kommer vi kunna hjälpa många bostadssökande att hitta sina nya hem, berättade Adam Cocozza, vd på Botrygg, i samband med att samarbetet blev offentligt.

Listan över våra nya hyresvärdar innebär att vi i nuläget samarbetar med 36 hyresvärdar som tillsammans förvaltar bostäder i sex av regionens kommuner.

Digitala visningar - en effekt av pandemin

Även om antalet förmedlade bostäder har fortsatt öka under pandemin har möjligheten till fysiska visningar påverkats av de rådande omständigheterna. För att tillgodose bostadssökandens önskemål om att se bostaden de sökt har vi arbetat för att kunna erbjuda olika varianter av digitala bostadsvisningar. I de fall vi förmedlat nyproduktion har vi själva producerat visningsfilmer i ett antal visningslägenheter. När det gäller bostäder i det befintliga beståndet tar vi hjälp av den aktuella hyresvärden och den utflyttande hyresgästen.

- Vi har full förståelse för att bostadssökande gärna ser den nya bostaden innan de tackar ja eller nej. Vi utbildar hyresvärdarna i vårt nya visningsverktyg och målet är att så många hyresvärdar som möjligt ska erbjuda digitala visningar, säger Daniel Svedberg, teamledare på bostadsförmedlingen.

En annan åtgärd som vi vidtog för att begränsa smittspridningen var att tidigt stänga vår kundmottagning. För att fortsätta kunna ge behövlig hjälp och service till våra bostadssökande utökade vi öppettiderna för att nå oss via telefon.

Mindre andel nyproduktion

En skillnad jämfört med 2017-2019 var att vi under 2020 förmedlade färre nyproduktionsbostäder. Den totala ökningen av antalet förmedlade bostäder berodde på att vi förmedlade cirka 800 fler bostäder från det befintliga beståndet jämfört med 2019. De 702 bostäderna i kategorin nyproduktion motsvarade 10 procent av det totala antalet förmedlade bostäder under året.

Fler förmedlade studentbostäder

Att antalet förmedlade studentbostäder ökade under 2020 kan till viss del ha att göra med att många studenter genomfört sina studier på distans. Att vissa studenter inte längre haft behov av sin studentbostad har helt enkelt inneburit en möjlighet för andra studenter att få ett nytt hem via oss.

Flertalet studentbostäder i Uppsala har under året förmedlats med korttidskontrakt då det planeras för större renoveringar och ombyggnationer. Korttidskontrakt leder generellt till en större omflyttning då en bostad med korttidskontrakt ofta ses som ett steg på vägen innan den boende söker och får ett tillsvidarekontrakt.

Ytterligare en aspekt som bidrog till ökningen av antalet förmedlade studentbostäder var inflyttningarna till Uppsalahems Dansmästaren. Dansmästaren blev inflyttningsklart under året och under november månad fick 133 studenter möjlighet att flytta in i sitt nya studentboende. Intresset för Dansmästaren var väldigt stort jämfört med de studentbostäder som publicerades under samma period.

Kötiderna

Hur lång kötid som behövs för en specifik bostad avgörs av hur många andra som sökt bostaden, samt hur lång kötid de sökande har. När en person med väldigt lång kötid får en bostad via oss kan detta resultera i att den genomsnittliga kötiden för en viss bostadstyp eller ett område dras upp, vilket i sin tur leder till att de genomsnittliga kötiderna inte alltid speglar verkligheten.

Av de 3 310 vanliga bostäder som förmedlades med tillsvidarekontrakt under 2020 (exklusive Bostad Direkt-bostäder) räckte en kötid på 0-2 år i 27 procent av förmedlingarna. 17 procent av de som fick en bostad i ovanstående kategori hade en kötid på 2-4 år och 13 procent hade en kötid på 4-6 år.

Seniorboende med olika servicenivåer

Nytt för året är även att alla våra hyresvärdar slutat använda benämningen trygghetsboende och övergått till benämningen seniorboende med gemensamhetslokal. Bostäderna är desamma som tidigare och den som söker en tillgänglighetsanpassad bostad via oss hittar framöver dessa bostäder i kategorin seniorboende.

Snabbfakta 2020 (2019 inom parentes)

Totalt antal förmedlade bostäder: 6 755 (6 177)
Vanliga bostäder: 3 688 (3 576)
Studentbostäder: 2 659 (2 185)
Antal hyresvärdar som vi förmedlat bostäder åt: 30 (21)

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Tala Raha

Tala Raha

Presskontakt Chef Marknad & Kommunikation 018-727 13 23

Relaterat innehåll

Välkommen till Uppsala Bostadsförmedling!

Uppsala Bostadsförmedling förmedlar hyresrätter från privata och kommunala hyresvärdar i Uppsalaregionen. Uppsala Bostadsförmedling arbetar för att göra det enkelt och tryggt för bostadssökande och hyresvärdar att hitta varandra genom en modern och digital förmedlingstjänst.

Uppsala Bostadsförmedling
Stationsgatan 32 B
753 40 Uppsala