Gå direkt till innehåll
Hyreslägenheter i Bäcklösa, Uppsala.
Hyreslägenheter i Bäcklösa, Uppsala.

Nyhet -

Rekordkvartal för regionens bostadssökande

Perioden januari-mars resulterade i att 2 042 bostadssökande fick en ny bostad via Uppsala Bostadsförmedling – den högsta siffran hittills sett till förmedlade bostäder under ett och samma kvartal. Hälften av de förmedlade bostäderna gick till sökande med 0-2 års kötid.

Januari var den månad då flest bostäder förmedlades. Totalt 742 stycken, varav 466 vanliga bostäder och 238 studentbostäder. I februari och mars förmedlades 625 respektive 675 bostäder.

Av de 2 042 bostäderna förmedlades 1 369 vanliga bostäder och 551 studentbostäder. Övriga bostäder var ungdoms- och seniorbostäder. En bidragande orsak till rekordnoteringen var antalet förmedlade nyproduktionsbostäder. Totalt förmedlades 351 nyproducerade bostäder från 15 olika projekt. I jämförelse förmedlades 162 nyproducerade bostäder från 8 olika projekt under motsvarande kvartal 2022.

Kötider

Under 2022 sjönk kötiden för att få en bostad jämfört med tidigare år. Att det går att få en bostad med relativt kort kötid syns även sett till siffrorna från det första kvartalet 2023.

Hälften av de strax över 2 000 bostäder som förmedlades under årets första tre månader gick till sökande med 0-2 års kötid. Studentbostäder är den boendetyp där störst andel bostäder förmedlas till sökande med kort kötid. Hela 65% av studentbostäderna som förmedlades under perioden januari-mars gick till sökande med 0-2 års kötid.

Snabbfakta januari - mars

  • Förmedlade bostäder: 2 042
  • Vanliga bostäder: 1 369
  • Studentbostäder: 551
  • Ungdomsbostäder: 84
  • Seniorbostäder: 35
  • Antal bostäder förmedlade med 0-2 års kötid: 1 023
  • Antal bostäder förmedlade med 3-5 års kötid: 542
  • Antal bostäder förmedlade med mer än 5 års kötid: 477

Ämnen

Regioner

Kontakter

Tala Raha

Tala Raha

Presskontakt Chef Marknad & Kommunikation 018-727 13 23

Välkommen till Uppsala Bostadsförmedling!

Uppsala Bostadsförmedling förmedlar hyresrätter från privata och kommunala hyresvärdar i Uppsalaregionen. Uppsala Bostadsförmedling arbetar för att göra det enkelt och tryggt för bostadssökande och hyresvärdar att hitta varandra genom en modern och digital förmedlingstjänst.

Uppsala Bostadsförmedling
Stationsgatan 32 B
753 40 Uppsala