Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Uppsala lockar hyresgäster från andra län

Enligt SCB var Uppsala det län i landet som hade den största befolkningsökningen relativt sett under 2020. Av alla som fick en bostad via Uppsala Bostadsförmedling under året som gick var hela 27 procent inflyttningar från andra län.

Totalt förmedlade bostadsförmedlingen 6 755 bostäder under 2020. Av de 27 procent som var inflyttningar från andra län kom ungefär hälften av de sökande från Stockholms län.

Skillnad mellan boendetyper

Studentbostäder var den boendetyp som i störst utsträckning förmedlades till sökande från andra län. Av de totalt 2 659 studentbostäderna som förmedlades utgjorde personer från Stockholms län 18 procent av de sökande. 22 procent av totalen kom från något av de övriga länen i landet och 60 procent flyttade inom Uppsala län.

Omflyttningen inom länet var större sett till vanliga bostäder. Totalt kom 81 procent av de sökande inom denna boendekategori från Uppsala län och 9 respektive 10 procent kom från Stockholm och övriga Sverige. Av de 697 vanliga bostäder som förmedlades till sökande utanför Uppsala län var 143 nyproduktionsbostäder.

Enköping och Knivsta hetast bland inflyttarna

Även i Enköping och Knivsta kommun bestod den största delen av de som fick bostad av personer som flyttade inom Uppsala län. Både Enköping och Knivsta sticker dock ut med tanke på att den andelen, som för båda kommunerna ligger runt 65 procent, inte är lika stor som i t.ex. Uppsala kommun.

Av de bostäder som förmedlades i Knivsta kom över en fjärdedel (26 procent) från Stockholm och ytterligare 10 procent från övriga Sverige. I Enköping låg motsvarande siffror på 16 respektive 18 procent.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Uppsala Bostadsförmedling förmedlar hyresrätter från privata och kommunala hyresvärdar i Uppsalaregionen. Uppsala Bostadsförmedling arbetar för att göra det enkelt och tryggt för bostadssökande och hyresvärdar att hitta varandra genom en modern och digital förmedlingstjänst.

Presskontakt

Tala Raha

Tala Raha

Presskontakt Chef Marknad & Kommunikation 018-727 13 23

Välkommen till Uppsala Bostadsförmedling!

Uppsala Bostadsförmedling förmedlar hyresrätter från privata och kommunala hyresvärdar i Uppsalaregionen. Uppsala Bostadsförmedling arbetar för att göra det enkelt och tryggt för bostadssökande och hyresvärdar att hitta varandra genom en modern och digital förmedlingstjänst.

Uppsala Bostadsförmedling
Stationsgatan 32 B
753 40 Uppsala