Pressmeddelande -

Brantingsskolans aula kräver förstärkning

Under rivningsarbetet på Brantingsskolan har man upptäckt att väggarna till aulan och trapphallen måste förstärkas för att man ska kunna bevara dem till den nya skolbyggnaden. Det innebär förseningar av bygget, men målsättningen är fortfarande att skolan ska vara klar under 2021.

Bristfällig armering

Vid provtagning i väggarna upptäcktes att armeringen var bristfällig. För att garantera att aulan klarar av påfrestningen från rivningen av de intilliggande huskropparna behöver nu väggarna förstärkas.

Det här medför också viss omprojektering för tekniska installationer, till exempel ventilation, då kanaler behöver göras på andra ställen än planerat.

– Det kommer att ta lite tid, både att göra omprojektering och att göra de förstärkningar som behövs. Tyvärr innebär det att även byggandet av de nya huskropparna kommer att försenas. Men vi siktar fortfarande på att vara klara under 2021, säger Tom Nilsson, projektledare på Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

Nya Brantingsskolan

Skolfastigheter har i uppdrag att riva den gamla Brantingsskolan och uppföra en ny, anpassad till nutidens krav. Aulan och trapphallen, med en väggmålning av Harald Lindberg, ska bevaras och införlivas i den nya skolbyggnaden, enligt beslut i Plan- och byggnadsnämnden. Skolan byggs för 720 elever i årskurserna 4-9.

Den nya skolbyggnaden ska uppföras på samma plats som den gamla. Utseendemässigt blir den mycket lik den äldre byggnaden för att harmoniera med såväl den bevarade aulan som med Brantings torg och omkringliggande bebyggelse, som är tidstypisk för 50-talet. 

---------------------------------------

För frågor, vänligen kontakt Tom Nilsson, projektledare, Skolfastigheter,
tel: 070-693 24 30, eller e-post: tom.nilsson@skolfastigheter.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Fastigheter, fastighetsförvaltning

Kategorier

  • skolor
  • brantingsskolan

Regioner

  • Uppsala

Uppsala kommun Skolfastigheter AB äger, förvaltar, bygger och förädlar skolfastigheter i Uppsala kommun. Vi ska bidra till barns och ungas utveckling och välbefinnande, samt skapa mervärde för ägarna.

Presskontakt

Anna Ramstedt

Presskontakt Kommunikationsansvarig 018-7274065

Markus Haukkala

Presskontakt Kommunikatör Extern kommunikation 018-726 04 61

Relaterat innehåll