Pressmeddelande -

Spadtag markerar starten för bygget av Brantingsskolan

På onsdagsmorgonen togs det första spadtaget för Brantingsskolan, som ska vara klar 2021.

– Vi på Skolfastigheter är stolta och glada över att bidra till barns och ungas utveckling och till Uppsalas framtid, sa Annelie Johansson, VD för Skolfastigheter.

Det var idel glada miner på Brantingsskolans skolgård på onsdagsmorgonen. Efter flera turer med olika bud om skolans framtid var det med förväntan man nu satte spaden i backen för att markera starten för den nya skolbyggnaden.

Skolan blir ett viktigt tillskott till Sala Backe och till Brantings torg. Torget och skolan var från början tänkt som en helhet där de olika verksamheterna kunde berika varandra och närområdet.

Målet är en modern och funktionell skola där både elever och lärare ska kunna trivas och inspireras. Även skolgården kommer att göras om i samband med nybygget med mycket grönt och genomtänkta lekytor som kan användas av såväl skolans elever under skoltid som av allmänheten på kvällar och helger.

Projektering pågår också för en ny idrottshall som ska ersätta den befintliga.

Flera barn från Almtunaskolans fritids var på plats vid ceremonin. Flera av dem kommer sannolikt att gå i Brantingsskolan när den är klar. ”Wow!” var den vanligaste kommentaren när de såg skissen för hur skolan är tänkt att se ut, även om några undrade vad en ”aula” är för något.

Under sommaren kommer man nu att förbereda skolgården inför hösten med byggbodar, el- och vattenanslutningar, markarbete med mera. Efter semestern är det dags att börja förstärka marken som ska bära upp skolan.

Ämnen

  • Fastigheter, fastighetsförvaltning

Kategorier

  • uppsala kommun skolfastigheter ab
  • skolor
  • skolfastigheter
  • nyproduktion
  • brantingsskolan

Regioner

  • Uppsala

Uppsala kommun Skolfastigheter AB äger, förvaltar, bygger och förädlar skolfastigheter i Uppsala kommun. Vi ska bidra till barns och ungas utveckling och välbefinnande, samt skapa mervärde för ägarna, det vill säga Uppsala kommun.

Presskontakt

Anna Ramstedt

Presskontakt Kommunikationsansvarig 018-7274065

Markus Haukkala

Presskontakt Kommunikatör Extern kommunikation 018-726 04 61

Relaterat innehåll