Pressmeddelande -

Temporär skola på gång i Gottsunda

Uppsala kommun Skolfastigheter AB har fått beställning på en temporär så kallad ”modulskola” i Gottsunda. Den ska ersätta byggnaderna som brann ner i oktober 2018. Skolan kommer att vara fullt utrustad med specialsalar och annat som behövs för att bedriva undervisning i högstadiet och ska stå klar till terminsstarten i höst.

Att snabbt få tillbaka Gottsunda-eleverna till Gottsunda är en prioriterad uppgift för kommunen. Därför har man valt att sätta upp en modulskola för verksamheten medan man utreder hur en ny, permanent skolbyggnad ska se ut och var den ska placeras.

Sedan ett par veckor är arbetet med att riva de gamla husgrunderna och bereda marken för nya byggnader igång och kommer att pågå under hela våren. I arbetet ingår också att förbereda för alla installationer som behövs samt att återställa den huskropp som klarade branden. Där finns bland annat specialsalar för hemkunskap och slöjd.

I dagarna tecknade Skolfastigheter avtal med Parmaco AB som ska leverera modulerna.

– Det känns väldigt bra, säger projektledare Annika Mässing, Skolfastigheter. Alla är visar stort engagemang och sätter annat åt sidan för att arbeta med Gottsundaskolan.

Under maj och juni ska modulerna levereras och sättas ihop till en fungerande skola.

Det handlar om cirka 55 enheter som ska transporteras in på skolgården.

Målsättningen är att skolan ska stå klar till höstterminen 2019.

– Vi gör allt vi kan för att klara målet. Samtidigt är det viktigt för Skolfastigheter att leverera en skola av bra kvalitet till Gottsundaeleverna. En skola att trivas i under de närmaste åren, avslutar Annika.

Måndag den 11 februari kl. 16.00 – 18.00 kan den som vill veta mer komma till Gottsunda centrum. Då finns Skolfastigheter och flera aktörer från kommunen, bland annat skolan, på MatTorget inne i centrum för den som vill ställa frågor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För frågor, vänligen kontakt Annika Mässing, projektledare, Skolfastigheter, tel: 018-018-727 40 08, eller e-post: annika.massing@skolfastigheter.se.

Ämnen

  • Fastigheter, fastighetsförvaltning

Regioner

  • Uppsala

Uppsala kommun Skolfastigheter AB äger, förvaltar, bygger och förädlar skolfastigheter i Uppsala kommun. Vi ska bidra till barns och ungas utveckling och välbefinnande, samt skapa mervärde för ägarna.

Presskontakt

Anna Ramstedt

Presskontakt Kommunikationsansvarig 018-7274065

Markus Haukkala

Presskontakt Kommunikatör Extern kommunikation 018-726 04 61