Pressmeddelande -

Mindre än hälften av matavfallet sorteras ut

Uppsala har vi nått det nationella målet att 35 % av det organiska avfallet ska gå till biologisk behandling. Men samtidigt konstaterar Uppsala Vatten efter att ha genomfört en plockanalys av hushållssoporna att mycket matavfall sorteras som brännbart hushållsavfall.  Det är bara 40 % av matavfallet som sorteras i rätt sopkärl och därmed används för framställning av biogas.

  – Visst är det bra att vi uppnått det nationella målet, säger Tommy Högström, VD på Uppsala Vatten, men samtidigt är vi inte nöjda med att mindre än hälften av allt matavfall sorteras rätt. Här finns det en stor potential att öka produktionen av biogas genom att alla som bor i Uppsala sorterar ut matavfallet på ett bättre sätt.

 I plockanalysen går det också att konstatera att det brännbara hushållsavfallet innehåller en hel del förpackningar, ca 29 %. Om uppsalaborna sorterar ut alla förpackningar och lämnar dessa till närmaste återvinningsstation istället sparar vi både pengar och miljö. Kostnaden för att förbränna de förpackningar som borde ha lämnats till återvinning är 5 miljoner kr per år.

 Matavfall blir biogas till bussar och bilar

Det insamlade matavfallet från hushåll och företag, ca 8000 ton under 2010, används huvudsakligen för framställning av biogas. Under föregående år byggde vi om vår biogasanläggning för att kunna ta emot mer matavfall än tidigare och därmed producera mer biogas.

 Om alla som bor och verkar i Uppsala sorterar ut sitt matavfall på ett bättre sätt kan vi mer än fördubbla produktionen i vår biogasanläggning. Med väldigt enkla medel kan alltså uppsalaborna bidra till att förbättra miljön genom att fler bussar och bilar drivs med biogas istället för fossila bränslen.

 Vill du ha ytterligare information kontakta:

Michael Persson, affärsområdeschef Avfall, telefon 076-760 34 62

Teresa Frykman, marknadschef, telefon 018-727 94 11

Ämnen

  • Olyckor

Kategorier

  • biologisk behandling
  • organiskt avfall
  • brännbart hushållsavfall
  • hushållssopor
  • biogas

Regioner

  • Uppsala

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat femton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 km vattenledningar, 850 km avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är 160 anställda med en omsättning på dryga 400 miljoner kronor (2009).

Kontakter

Uppsala Vattens presskontakt

Presskontakt Presskontakt 018-727 94 84