Pressmeddelande -

Isconova noteras på OMX First North Premier

Isconova (ticker: ISCO) har erhållit godkännande för notering av bolagets aktie på OMX First North Premier. Isconovas aktie är sedan i november 2010 noterad på OMX First North. Första handelsdag för aktien på First North Premier är fredagen den 5 april 2013.

"Noteringen på First North Premier understryker vår position som ett internationellt 
verksamt bolag och skapar en ökad synlighet på den svenska aktiemarknaden. Dessutom 
innebär den nyligen genomförda anpassningen av vår finansiella redovisning till den internationella IFRS-standarden en fördel i kontakterna med våra internationella samarbetspartners", säger Sven Andréasson, VD Isconova AB. Listningen på First North Premier innebär ingen praktisk förändring för bolagets nuvarande aktieägare.


Isconova AB har tidigare fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) och ingår idag i UIC Alumni.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Andréasson, VD Isconova AB
Tel: 0701 60 60 60
E-post: sven.andreasson@isconova.com


Erik Bergman, CFO Isconova AB
Tel: 018-161729
E-post: erik.bergman@isconova.com


Ämnen

  • Teknologi, allmänt

Kategorier

  • inkubator
  • företagsinkubator
  • uppsala innovation center
  • uppsala innovation centre
  • uppsala science park
  • uppsalaföretag
  • isconova
  • omx first north premier

Regioner

  • Uppsala

Om Isconova
Isconova AB är ett ledande internationellt vaccinadjuvansbolag. Isconova har bred kunskap om vaccinsystem och bolaget utvecklar vaccin tillsammans med partners inom human- och veterinärområdet. Det första vaccinet som använder Isconovas nanopartikelteknologi MatrixTM, Equilis® Prequenza, lanserades på veterinärmarknaden 2006. På humanmarknaden finns ett antal vaccin under utveckling innehållande Isconovas tredjegenerations nanopartikel, Matrix-M. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala. Isconova är listat på NASDAQ OMX First North (ticker: ISCO). Pareto Öhman AB är Isconovas Certified Adviser. www.isconova.se


Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se

Presskontakt

Vedrana Ilic

Presskontakt Kommunikatör 018-477 04 48

Relaterat innehåll