Pressmeddelande -

Uppsala Innovation Centre blir Södertäljes företagsinkubator

Södertälje kommun har utsett Uppsala Innovation Centre, UIC, till den företagsinkubator som ska vara hjärtat i arbetet med att stimulera fler livskraftiga tillväxtföretag i Södertälje. Behovet av stöd inom entreprenörskap och affärsutveckling i kölvattnet efter AstraZenecas nedskärningar är i fokus, men också att skapa förutsättningar för nyföretagande och avknoppningar hos regionens stora arbetsgivare. Samarbetet innebär att UIC öppnar en filial i området Snäckviken med närhet till AstraZeneca.

Uppsala Innovation Centre, UIC, är en av landets främsta företagsinkubatorer för tillväxtföretag. Nio av tio företag som fått affärsutvecklingsstöd från UIC är fortsatt aktiva på marknaden. Cirka 40 procent av UICs tillväxtföretag kommer från life science-sektorn. Nu har Södertälje kommun valt UIC till branschoberoende breddinkubator för regionen.

– Vi och UIC har ett ömsesidigt intresse av samarbeta kring uppbyggnad av en breddinkubator i Södertälje. Inkubatorverksamheten möter det behov av stöd för entreprenörskap och affärsutveckling som uppstår efter AstraZenecas nedläggning av forskningen, med fokus på life science, säger Boel Godner (s), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

UICs etablering i Södertälje innebär att företagsinkubatorn snabbt kommer kunna erbjuda kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling till entreprenörer och företagare i Södertälje. Målet är att fler idéer kan kommersialiseras och fler konkurrenskraftiga företag med hög överlevnadsgrad kan etableras i regionen.

UICs nya verksamhet i Södertälje kan startas upp på relativt kort tid tack vare den modell som gjort UIC till en av de högst rankade företagsinkubatorerna i landet. UIC-modellen innefattar fyra programsteg som är skräddarsydda för olika faser i utvecklingen från idé till ett väl fungerande företag. I UIC-modellen innefattas även ett affärscoachsystem där 50 handplockade personer från ledande positioner i näringslivet stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC tar inte några ägarandelar i företagen och står inte för uthyrning av lokaler. På detta sätt kan UIC vara en neutral samarbetspartner till företagen i inkubatorverksamheten.

– Vi är mycket stolta över det förtroende vi fått. UICs etablering i Södertälje är ett kvitto på att vår UIC-modell är lyckosam och skapar tillväxt hos tidiga företag och i regionen. Idéerna är alltid i fokus, och vi vänder oss till personer, team eller företag som har en idé som de vill kommersialisera och få ut på marknaden. Det är viktigt att ta till vara på alla de innovativa idéer kring produkter eller tjänster som får möjlighet att blomma tack vare de satsningar som nu görs på nyföretagande i Södertälje, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

Inledningsvis kommer UICs verksamhet i Södertälje att ledas av befintlig personal. Allt eftersom verksamheten expanderar kommer fler resurser att tillsättas lokalt i Södertälje.

Samarbetet mellan UIC och Södertälje kommun inleds i höst.

För mer information
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre (UIC)
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Boel Godner (s), kommunstyrelsens ordförande
Södertälje kommun
Tel: 08-523 068 65
E-post: boel.godner@sodertalje.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • astrazeneca
  • life science
  • södertälje

Regioner

  • Stockholm

Om Uppsala Innovation Centre (UIC)
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer för tillväxtföretag. UIC stödjer nya innovationsinriktade företag och idébärare med ursprung i alla branscher och som vill etablera sin idé på marknaden. UIC erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling, bland annat genom UICs programverksamhet och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets utveckling AB. UIC ingår i Innovationsbrons inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se

Kontakter

Vedrana Ilic

Presskontakt Kommunikatör 018-477 04 48

Relaterat innehåll