Pressmeddelande -

Klövern väljer Uppsala BIO som partner för fortsatt utveckling i ett snabbt växande Uppsala

Uppsala BIO och Klövern AB har idag slutit ett treårigt samarbetsavtal för vidareutveckling av företagsparken Uppsala Business Park i stadens södra industriområde Fyrislund. Ambitionen är att skapa en stadsdel för innovation och tillväxt som en del av en världsledande life science region.

Uppsala är en snabbt växande stad med en lång och stark tradition av att utveckla life science innovationer och ta dessa vidare till internationella affärer. En tradition som nu lever vidare i ett stort antal life science bolag som idag finns i företagsparken - och som fortsätter att växa.

Uppsala BIO är regionens branschkompetenta nav, en klusterorganisation med ett brett tillväxtuppdrag och med mandat att samla olika aktörer kring specifika frågor och vid behov även initiera särskilda operativa insatser. I tillväxtuppdraget ingår att stödja företag i mer mogna faser och att i samverkan med Uppsalas två universitet och den offentliga sektorn säkerställa att Uppsala förblir en attraktiv region för företag att etablera sig i. Detta är av stor betydelse för den fortsatta industriella utvecklingen och därmed också sysselsättningen i regionen.

Uppsala BIO har sedan början av 2018, i samarbete med Klövern, drivit verksamheten Conextion i Uppsala Business Park. Ambitionen med Conextion är att ta stadens life science aktörer och aktiviteter in i företagsparken och att genom det främja innovation, affärer och möten. Conextion är också en fysisk mötesplats för alla som jobbar eller besöker Uppsala Business Park.

Samarbetet kring Conextion ligger helt i linje med vårt uppdrag inom Uppsala BIO att vara en viktig motor i att driva utveckling och tillväxt inom life science industrin i regionen”, säger Erik Olaisson, Affärsutvecklare på Uppsala BIO och ansvarig för Conextion.

Genom det nya samarbetsavtalet tar man nu tillsammans nästa steg och går vidare i utvecklingen av Uppsala Business Park mot ett förverkligande av visionen om en ny stadsdel för innovation och tillväxt som en del av en världsledande life science region.

Det här är ett viktigt steg i vår ambition och vi ser framför oss en miljö med en mångfald av aktörer inom life science och relaterade branscher som får möjlighet att mötas, dela resurser och kompetenser och genom det kunna berika varandra. Genom att öppna upp parken mot övriga staden och integrera service och handel vill vi att Uppsala Business Park blir en plats där både företag och människor kan växa”, säger Per Nilsson, Projektchef Affärsutveckling på Klövern.

För mer information kontakta, Erik Forsberg, Verksamhetsansvarig Uppsala BIO på tel: 070-350 41 43 eller Per Nilsson, Projektchef Affärsutveckling Klövern AB på tel: 010-482 72 65. 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Uppsala

-------------------------------------------------------------------------------

Uppsala BIO är en oberoende, icke-vinstdrivande aktör som verkar för att stärka life science-sektorns långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt. Våra viktigaste insatser handlar om att utifrån uttalade behov inom sjukvården och i övriga samhället öka flödet av innovationer. Det gör vi tillsammans med företagen, universiteten, sjukvården och samhället.

www.uppsalabio.com