Pressmeddelande -

Uppsala BIO i samarbete med GöteborgBIO om BIO-X

Process för öppen innovation till Västra Götalandsregionen

Uppsala BIO och GöteborgBIO har ingått ett samarbetsavtal som ska intensifiera ansträngningarna med att överbrygga gapet mellan grundforskning, klinisk tillämpning och industriell produktutveckling.  Samarbetet gäller BIO-X, den modell för öppen innovation som Uppsala BIO utvecklat framgångsrikt under flera år, som nu också i ett pilotsamarbete blir tillgänglig för forskare i hela Västra Götalandsregionen.

- Det är en fantastisk möjlighet för oss att få prova BIO-X-processen i ett nära samarbete med Uppsala BIO. BIO-X kommer att öppna nya vägar för forskare i Västsverige att nyttiggöra sina idéer. Genom vår koppling till flera aktörer i innovationstöds-systemet ska vi säkerställa att projekten får tillgång till professionella rådgivare, bra team och kontakter på marknaden, säger Lena Blomberg, arbetande styrelseordförande i GöteborgBIO.

Uppsala BIO, som utvecklat BIO-X, kallar BIO-X en strukturerad process för öppen innovation.

– BIO-X speglar industrins arbetsmönster, och förenklar för den akademiska forskningen att samarbeta med små lokala liksom stora globala life science-företag, förklarar Erik Forsberg, verksamhetschef för Uppsala BIO.

– Vi lägger stor vikt vid att de akademiska forskarna kan fortsätta publicera vetenskapliga artiklar samtidigt med att projektet levererar enligt plan. Det handlar om att mäkla mellan två belöningssystem, industrins och akademins, berättar Erik Forsberg vidare

Medan många innovationsstöd tar sin början i forskningsresultat och försöker hitta avsättning för dem utgår BIO-X från ett definierat behov, t ex inom vården, och vänder sig till universitetsforskningen med efterlysning av nya lösningar. Forskarnas projektförslag granskas utifrån kriterier som användarnytta och möjligheten att de verkligen kan leda fram till den tänkta produkten eller tjänsten. Projekt som slutligen väljs ut får både processtöd och finansiering upp till två år för att ta sig fram till ett proof of concept, där kommersiella krafter kan ta vid. 

- Vi är mycket glada över det här samarbetet. Vi är övertygade om att det kommer att falla väl ut och att BIO-X modellen kan bidra till att ytterligare stärka innovationsmiljön i Västra Götaland, säger Erik Forsberg. Tillsammans med GöteborgBIO når vi nu omkring 75 % av Sveriges life science-forskare med BIO-X.

Den första utlysningen av BIO-X i Västra Götaland är planerad till slutet av maj 2012.

 För ytterligare information kontakta:

Uppsala BIO
Madeleine Neil, kommunikationsdirektör, tel +46 (0)768-297777, madeleine.neil@uppsalabio.se
Erik Forsberg, verksamhetschef, tel +46 (0)70-350 41 43, erik.forsberg@uppsalabio.se

GöteborgBIO
Helene Jaktling, public relations officer, + 46 (0)730 66 09 22, helene.jaktling@goteborgbio.se
Lena Blomberg, arbetande styrelseordförande, +46 (0)722-51 50 85, lena.blomberg@goteborgbio.se

Om Uppsala BIO

Uppsala BIO är en oberoende, icke-vinstdrivande aktör som verkar för att stärka life science-sektorns långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt, i nära samarbete med företagen, universiteten, sjukvården och samhället. Verksamheten formuleras av life science-industrin, universitet, sjukvård och samhälle som också finansierar den tillsammans med VINNOVA.

Om GöteborgBIO

GöteborgBIO är en samverkansplattform för biomedicinsk utveckling. Huvudmän är AstraZeneca, Business Region Göteborg AB, Chalmers, Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin, Mölnlycke Health Care AB, Nobel Biocare AB, VINNOVA och Västra Götalandsregionen.

 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Farmaci

Taggar

  • life science
  • uppsala
  • uppsala bio
  • bio-x
  • innovation
  • göteborgbio

Regioner

  • Västra Götaland

-------------------------------------------------------------------------------

Uppsala BIO är en oberoende, icke-vinstdrivande aktör som verkar för att stärka life science-sektorns långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt. Våra viktigaste insatser handlar om att utifrån uttalade behov inom sjukvården och i övriga samhället öka flödet av innovationer. Det gör vi tillsammans med företagen, universiteten, sjukvården och samhället.

Uppsala BIO is an independent, not-for-profit actor that works to enhance the long-term competitiveness and growth of the life science sector. Our most important efforts are about turning up the flow of innovations, starting from defined needs in healthcare and society in general. We do this together with companies, universities, healthcare, and public authorities.

www.uppsalabio.se

Relaterat material

Relaterade nyheter