Pressmeddelande -

Uppsala BIO-X prisar innovativt projekt från SLU

Uppsala BIO delade igår kväll, onsdag 26 november, ut Uppsala BIO-X priset 2008 till en tvärvetenskaplig forskargrupp ledd av professor Gunnar Pejler vid SLU. Motiveringen till priset lyder: " För ett projekt baserat på intressanta fysiologiska observationer, en väl fokuserad projektplan som sammantaget ger stora möjligheter att utveckla nya effektiva behandlingsformer. " Projektidén är grundad på forskningsresultat som kan utvecklas till en ny behandlingsform riktad mot ett hälsoproblem, som med en åldrande befolkning drabbar en allt större del av befolkningen.

Uppsala BIO-X finansierar gruppens tvärvetenskapliga satsning med upp till 1,5 miljoner kronor per år under högst två år. Av minst lika stor vikt är den rådgivning och de kontaktnät som Uppsala BIO tillsammans med partners och sitt vetenskapliga råd tillför gruppen under projekttiden.

Professor Gunnar Pejler har tidigare i sin forskning visat på mast-cellers möjliga roll vid allergiska reaktioner. Observationer gjorda på bl a musmodeller visar nu på andra möjliga terapeutiska områden, som kommer att utvecklas tillsammans med bl a Thomas Lind, forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Ett innovativ och behovsmotiverat projekt

- Gruppen har presenterat mycket intressanta forskningsresultat, och vi ser en stor möjlighet att de under projekttiden kommer att kunna nå "proof-of-principle", d v s visa att den tänkta behandlingsformen faktiskt fungerar, och därmed ta projektet vidare till en kommersiell marknad, berättar Erik Forsberg, verksamhetschef för Uppsala BIO.

- Urvalsprocessen har varit ovanligt svår, berättar han vidare. Vi fick in över 30 kvalificerade förslag, som alla har bedömts utifrån olika kriterier, bl a innovationshöjd och kommersiell potential.

- Just detta är ett mycket innovativt och synnerligen behovsmotiverat projekt, som vi ser fram emot att få följa och stötta, avslutar Erik Forsberg.

För ytterligare information, kontakta:

Doc. Erik Forsberg, verksamhetschef Uppsala BIO, telefon 070-350 41 43 eller

Madeleine Neil, Kommunikationsansvarig, Uppsala BIO, telefon 0768-29 77 77

Pressbild på pristagarna finns att ladda ner här: http://www.uppsalabio.com/Graphics/18822.jpg

Bildtext: Dr Thomas Lind, Akademiska sjukhuset, och Professor Gunnar Pejler, Sveriges lantbruksuniversitet, efter mottagningen av Uppsala BIO-X priset 2008.

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • life science
  • bioteknik
  • uppsala bio
  • innovation

Regioner

  • Uppsala