Pressmeddelande -

Standard & Poor’s fastställer Uppsalahems rating till A/Stabil/A-1/K-1

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's publicerade den 14 november sin senaste årliga bedömning av Uppsalahem. Institutet bekräftar nuvarande rating men tar tillbaka den "positive outlook" som åsattes Uppsalahem i november 2007. Institutet bedömer därmed att det inte längre är sannolikt att betyget höjs till A+ nästa år.

Höstens finanskris och den annalkande lågkonjunkturen är en viktig orsak till ratinginstitutets mer försiktiga syn på Uppsalahem. Man är oroad över den vikande fastighetsmarknaden i Sverige och befarar att även Uppsalahems fastigheter kommer att få lägre marknadsvärden och att därmed belåningsgraden kommer att stiga när skulden ökar. Standard & Poor's bedömer att den mycket starka efterfrågan på bostäder i Uppsala kommer att bestå men man är ändå oroad över Uppsalahems kommande investeringsprogram och därmed ökande upplåningsbehov.

Uppsalahem delar inte ratinginstitutets syn att bolagets ställning har försvagats jämfört med föregående år. Sedan början av 2007 har Uppsalahemkoncernen arbetat aktivt med att minska riskerna i sin finansförvaltning. En ny finanspolicy har tagits fram och ränterisken har minskat. Även likviditetsmässigt har koncernen en bättre situation med längre lånebindning och fler lånelöften. Trots svårigheterna på kreditmarknaderna under hösten har koncernen kunnat täcka sina lånebehov på certifikatmarknaden och har inte behövt utnyttja lånelöften.

Efterfrågan har ökat från i snitt 194 sökande per lägenhet 2007 till idag 283 sökande. Antalet kunder som anmält sig som bostadssökande eller förnyat sin tidigare ansökan de senaste 12 månaderna ökar stadigt och har nyligen passerat 50000. Intresset för hyresrätter ökar och efterfrågan är stor även på bolagets nyproducerade lägenheter.

Uppsalahems nyproduktion ligger i attraktiva lägen och de vårdboenden som byggts hyrs ut till Uppsala kommun med avtal som löper i 20 år. Inga vakanser finns i beståndet.

- Vi har förståelse för att vår omvärld förändrats och självklart påverkar oss som företag men vår långsiktighet är en styrka i tider av finansoro, säger Åsa Hedenberg, VD.


Åsa Hedenberg uppger att bolaget för närvarande avser att fortsätta investera i nya hyresrätter.

- Men vi följer utvecklingen noga. Om vi bedömer att hyrorna i ett nyproduktionsprojekt riskerar att bli högre än vad våra kunder är beredda att betala kommer vi naturligtvis att omvärdera våra planer, tillägger Åsa Hedenberg.

Uppsalahems rating är A/Stabil/A-1/K-1.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Regioner

  • Uppsala

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 16 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

Kontakter

Linda Ryttlefors

Presskontakt Kommunikationschef 0730488959

Relaterat innehåll