Diskutera trafikplanen med kommunalråden på uppsala.se

Tid 3 Maj 2006 17:00 – 17:00

Trafikplanen är temat för Kommunstyrelsens tredje diskussionsforum. Onsdag den 3 maj klockan 17.00-19.00 kan medborgarna diskutera trafikfrågor med kommunalråden Niclas Malmberg (mp) och Gunnar Hedberg (m) på kommunens webbplats uppsala.se. Lågfartszoner om 30 kilometer – är det något för Uppsala? Ska vi bygga en bro över Fyrisån? Vad tycker du om en bilfri innerstad? Det är några exempel på frågor politikerna gärna vill debattera. - Fler gågator skulle göra Uppsalas stadskärna mer trivsam, samtidigt som vi skulle få en renare luft, säger Niclas Malmberg (mp). - Uppsalas centrala delar måste vara tillgängliga för alla, annars tynar innerstaden bort. Det behövs både mindre krångel för bilisterna och bättre kollektivtrafik. Cyklister och fotgängare ska kunna röra sig säkert i trafiken, anser Gunnar Hedberg (m). Detta är det tredje diskussionsforumet Kommunstyrelsen inbjudit till. Tidigare har man diskuterat översiktplanen och näringslivsfrågor. Det fjärde och sista tillfället för våren blir den 14 juni och då kommer det att handla om hållbarhetsfrågor. För mer information Maria Aulén Thomsson, informationssekreterare Kommunledningskontoret, telefon 018-727 18 13, 0708-21 64 55 e-post maria.aulen-thomsson@uppsala.se