PRESSINBJUDAN: Utdelning av miljöstipendiet till Uppsala Elektronikåtervinning

Tid 22 Maj 2006 11:30 – 11:30

Plats Uppsala Elektronikåtervinning, Skebogatan 5

Utdelningen av miljöstipendiet till Uppsala Elektronikåtervinning kommer att ske måndag 22 maj. Kommunstyrelsens arbetsutskott och stadsdirektören kommer då att överlämna priset på 10 000 kronor. Datum måndag 22 maj, 2006 Tid klockan 11.30 Plats Uppsala Elektronikåtervinning, Skebogatan 5 På Uppsala Elektronikåtervinning hanterades under 2004 cirka 1 100 ton elektriskt avfall. Ur avfallet sorteras delar ut, som bland annat innehåller bly, kvicksilver och asbest. Det är ett värdefullt miljövårdsarbete som de 35 medarbetarna utför, då metaller och komponenter kan återvinnas istället för att läggas på deponi. Medarbetarna på Uppsala Elektronikåtervinning gör en praktisk och aktiv miljöinsats genom att skadliga ämnen tas omhand på ett miljömässigt riktigt sätt. För mer information Aime Ambrosen, hållbarhetsstrateg Kommunledningskontoret, telefon 018-727 59 14, 0730-79 86 18