Nyhet -

Kunskapsdag om kriminalitet inom välfärdssystemet

Under 2016 startade en samverkan mellan Uppsala kommun och ett flertal statliga myndigheter. Syftet med samverkan är att förhindra att välfärdssystemet utnyttjas av den organiserade brottsligheten. Ett led i samverkan är att informera om olika brottsliga fenomen och att erbjuda kunskapshöjande insatser för berörda parter.

Idag samlas ett femtiotal handläggare inom hemtjänst, hemsjukvård och assistans från Uppsala kommun tillsammans med tjänstemän från andra kommuner, polisen och en rad berörda myndigheter, för att ta del av hur problematiken kan se ut och vilka olika former av fusk som förekommer. Syftet är att höja kunskapen hos dem som möter kriminalitet i välfärdssystemet och stärka förmågan att identifiera fusk. Totalt deltar ett drygt hundratal personer under dagen på Uppsala Konsert & Kongress.

– Även om de allra flesta som verkar inom välfärdssystemet naturligtvis är ärliga finns det ändå skäl att se till att skattemedlen inte hamnar i orätta händer utan gör nytta där det är tänkt. Det är viktigt att kontrollsystemen fungerar, säger Anders Fridborg, säkerhetschef i Uppsala kommun.

Liksom på hearingen som polis- och kommunledning hade förra veckan kommer Södertäljemodellen mot kriminella nätverk att presenteras och inspirera till utveckling av uppföljningsarbete och kontroller inom området.

Bakom kunskapsdagen står Uppsala kommun, Uppsala polismyndighet, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten och Kronofogden. 

För mer information

Anders Fridborg, säkerhetschef
Telefon: 070- 856 21 36
E-post: anders.fridborg@uppsala.se

Engla Bertolino, säkerhetssamordnare
Telefon: 072-50 81 253
E-post: engla.bertolino@uppsala.se

Presskontakt
Ulrika Borg, presskommunikatör
Telefon: 072-468 64 95

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • trygghet och säkerhet
  • kommunledningskontoret

Regioner

  • Uppsala