Pressmeddelande -

Ett av Sveriges snabbaste fria wifi lanseras i Uppsala city

Den 6 juni lanseras Sveriges snabbaste fria wifi i centrala Uppsala. Invigningen äger rum på Celsiustorget klockan 12.

Det är ett avtal mellan Uppsala Citysamverkan och teknikleverantören IP-Only som har möjliggjort lanseringen av Sveriges snabbaste fria wifi. Syftet med den fria surfen är att skapa ett attraktivare city, främja turism och skapa mervärde för handeln, men även att stödja demokratin och tillgängliggöra smart teknik.

Uppsalabor och besökare i staden kommer via den fria internetuppkopplingen att få tillgång till information om Uppsalas rika utbud av upplevelser och digitala mervärdestjänster via en landningssida, ett slags portal för information, guidning och medborgardialog.

– Vi vill skapa en smart digital stad och en levande stadskärna med möjlighet för besökare och invånare att få en så bra upplevelse av staden som möjligt. Det här stärker vår attraktionskraft som resmål, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Inför lanseringen har det pågått ett pilotprojekt där fritt har wifi erbjudits på Stora torget. Under projekttiden har man inhämtat kunskap om kapacitetskrav och signalstyrka. Uppsala Citysamverkan, IP-Only och Uppsala kommun har under en längre tid arbetat med olika lösningar för att kunna göra detta möjligt.

– Att hitta och leverera nya digitala tjänster och produkter är viktigt för både Uppsala kommun och det privata näringslivet. Genom att skapa mervärde och underlätta vardagen för såväl Uppsalas invånare som besökare kan digitaliseringen bli en pådrivande faktor för ökad tillväxt, säger Lisa Thörn, Uppsala Citysamverkan.

– Vi är väldigt glada över möjligheten att förse Uppsala med wifi. Den första fasen driftsätts nu och den andra fasen driftsätts i början på juli, säger Gustav Ståhl, stadsnätschef i Uppsala för IP-Only. 

Vid invigningen den 6 juni, som går under namnet ”Surf in the city”, talar Erik Pelling (S), kommunalråd.

Fakta

  • Antal accesspunkter: 15
  • Godkännande av villkor för surf krävs, dock inget inlogg.
  • Kartbild med räckvidd markerad bifogas. 

För mer information

Johan Rosén, näringslivsstrateg, Uppsala kommun
Telefon: 072-523 85 24

Lisa Thörn, vd/cityledare Uppsala Citysamverkan
Telefon: 070-914 00 80

Cecilia Eklund, presskontakt IP-Only
Telefon: 070-566 38 888

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Uppsala