Pressmeddelande -

Kommunens bygglovsbil ska underlätta för landsbygden

Söndag 27 augusti invigs Uppsala kommuns bygglovsbil. Bilen är en del av kommunens satsning på landsbygdsutveckling och ska underlätta för medborgarna att söka bygglov. Under hösten lanseras den med en höstturné. Med bilen åker bygglovshandläggare som kan ge råd och hjälpa till inför en bygglovsansökan.

Vid invigningen deltar Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden och Christian Blomberg, bygglovschef.

– Vi är glada över att kunna lansera bygglovsbilen. Det kommer underlätta för många och också för oss på bygglovsenheten att kunna se hur det ser ut på plats och ge råd inför bygglovsansökan utifrån det, säger Christian Blomberg.

Bilen ska bidra till att underlätta för de som bor på landsbygden att få råd inför och ansöka om bygglov på ett smidigt och enkelt sätt. Under turnén besöker kommunens bygglovshandläggare och inspektörer Björklinge, Stavby, Vattholma, Almunge, Ramstalund. Då kan de som har byggplaner passa på att ställa frågor, få värdefulla råd och diskutera handlingar.

– Med bygglovsbilen kan vi möjliggöra fler bostäder på bra platser på Uppsalas landsbygd. Bygglovsbilen ska öka tillgängligheten och förbättra servicen vilket underlättar för Uppsalabor som vill söka bygglov. Det är viktigt för att landsbygden ska utvecklas, säger Erik Pelling.

Bygglovsrådgivningens turnéplan

Björklinge hembygdsförening27 augusti12.30–15.00
Stavby bygdegård14 september16.00–19.00
Vattholma skola5 oktober16.00–19.00
Almunge skola2 november16.00–19.00
Ramstalund skola 9 november16.00–19.00

Bygglovsbilen ska också vara med på mässan ”Välkommen hem” på Uppsala konsert och kongress den 30 september.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Christian Blomberg, bygglovschef
Telefon: 018- 727 45 08
E-post: christian.blomberg@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Uppsala