Pressmeddelande -

Kommunens resultat bättre än budget

Uppsala kommuns delårsbokslut för perioden januari till augusti 2016 visar att kommunens kostnader håller sig inom budget. Prognosen för kommunkoncernen helåret 2016 är ett överskott på 280 miljoner. Av helårsprognosen står nämnder, finansförvaltningen och produktionsstyrelser för ett överskott om 211 miljoner kronor.

– Ekonomin utvecklas åt rätt håll, vi har jobbat med noggranna uppföljningar och effektiviseringar inom flera verksamheter. Uppsala växer kraftigt och vi behöver investera i skolor, bostadsområden, och infrastruktur i framtiden. Med det här resultatet kan vi möta den utvecklingen på ett bra sätt, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Nettokostnadsutvecklingen som mäter hur mycket dyrare verksamhet har blivit, är i augustiprognosen 4,3 procent, vilket är lägre än vad kommunen räknade med i början av året. Färdtjänsten och hemtjänsten är bland de verksamheter som sänkt sina nettokostnader. Det prognostiserade överskottet i den kommunala budgeten motsvarar 2,0 procent. Motsvarande siffra för år 2015 var 0,6 procent.

– Det samlade resultatet är bättre än fullmäktiges budget och uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Samtidigt har Uppsala, jämfört med andra kommuner, fortsatt höga kostnader inom många verksamheter. Kombinerat med ökande behov på grund av den demografiska utvecklingen ställer det krav på fortsatta effektiviseringar, säger Uppsala kommuns ekonomidirektör Ola Hägglund.

För mer information

Ola Hägglund, ekonomidirektör
Telefon: 018-727 19 00
E-post: ola.hagglund@uppsala.se

Presskontakt:

Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28
E-post: erik.boman@uppsala.se

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Uppsala