Pressmeddelande -

Säkrare cykling när cykelbanan längs Östra Ågatan asfalteras

För att göra framkomsten trygg och säker för cyklister och gående ska smågatstenen ersättas med asfalt på cykelbanan längs Östra Ågatan mellan Gamla torget och Bredgränd. Gatstenen kommer att vara kvar där biltrafiken kör. Arbetet ska genomföras under våren med start tidigast första veckan i mars.


Frågan om asfaltering av cykelbanan där det nu finns smågatsten har diskuterats länge. Men nu har gatu – och samhällsmiljönämnden fattat beslut om att smågatstenen ska bytas ut på cykelbanan eftersom den lätt blir hal när det är vinter och blött och det har skett cykelolyckor på platsen. Flera sträckor av cykelbanan längs ån är sedan tidigare asfalterade.


Med asfalt får cykelbanan ett underlag med högre friktion vilket minskar halkrisken. På asfalt är det också lättare att måla cykelsymboler som förtydligar trafiksituationen och uppdelningen mellan cykelbanan och körfältet för motorfordon.


Nu har kommunen fått grävtillstånd och planeraratt arbetet ska komma igång i början av mars. När arbetet väl är igång, kommer det att pågå i cirka sex veckor. Målet är att arbetet ska vara klart innan det blir dags för restaurangerna i området att starta sin uteservering.


–Sträckan är ett av våra starka cykelstråk i innerstaden. Det kan dock vara mycket halt. För att minska risken för olyckor och samtidigt bevara gatans trevliga karaktär ersätter vi gatstenen på just cykelbanan med asfalt, säger Maria Gardfjell (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.


Asfalteringen görs i två etapper. Den förstaomfattar sträckan Drottninggatan-Bredgränd och beräknas pågå i 4 veckor. Gatan kommer att vara avstängd för cyklister och för motorfordonstrafik med undantag för boende och varutransporter. Trafikenkommer att omdirigeras till en annan väg och hänvisningar kommer att finnas på plats.


Den andra etappen omfattar sträckan Gamla torget-Drottninggatan. Arbetet beräknas pågå i cirka 2 veckor. Cykelbanan kommer att vara avstängd, men körfältet för motorfordon är öppet.


Gatstenen som tas bort från cykelbanan kommer att återanvändas i kommunens ombyggnad av Strandbodgatan som startar under våren 2016.


Information finns på www.uppsala.se/gatuavstangningar .


För mer information

Maria Gardfjell (MP)

Ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden

0767-61 83 76


Michael Eriksson

Avdelningschef för gata, park och natur

018-727 43 40

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • maria gardfjell
  • uppsala kommun
  • uppsala
  • kommun
  • gatu- och samhällsmiljönämnden
  • cykling
  • cykel

Regioner

  • Uppsala