Pressmeddelande -

Upphandling av sju LSS-boenden ger rikare kultur- och fritidsliv

Omsorgsnämndens förstärkta arbetsutskott fattade vid sitt sammanträde 8 juni tilldelningsbeslut i upphandling av sju LSS-boenden. Upphandlingen är en del av omsorgsnämndens satsning på kultur- och fritidsaktiviteter inom LSS.

De upphandlingar dagens beslut gäller är driften av LSS-boendena Bordtennisvägen, Ärentunavägen, Konstnärsvägen, Grundstensvägen, Sandstensvägen, Helsingforsgatan och Sandgropsgatan. LSS står för Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Alla sju gruppbostäderna har fem boendeplatser vardera och verksamheten på dem bedrivs idag av den kommunala utföraren Vård och omsorg.

Enligt dagens beslut så kommer företaget BAMU AB att överta driften av boendena på Bordtennisvägen, Ärentunavägen, Konstnärsvägen och Grundstensvägen. Private Nursing AB kommer att överta driften av boendena på Sandstensvägen, Helsingforsgatan och Sandgropsgatan.

Upphandlingsformen har varit ekonomiskt mest fördelaktiga anbud, med tillägg av sex mervärden. Det är utvärderingsområden där utföraren själv får välja att erbjuda en högre kvalitet/mervärde utöver de ska-krav som är obligatoriska. Dessa mervärden handlar om sommarvistelse, aktiviteter, närvarande arbetsledning, inventering av tillgänglighet samt medarbetares kompetens och utbildning.

– Vi i omsorgsnämnden arbetar ständigt med kvalitetsutveckling. Mervärdena är en del av vår offensiva satsning på kultur- och fritidsaktiviteter. Det är därför mycket glädjande att de vinnande anbuden för alla sju boendeenheterna svarat ja på alla mervärden, säger Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden.

De nya utförarna tar över verksamheten 1 oktober 2016. Omsorgsnämnden betonar personalkontinuitet som särskilt viktigt inom LSS-boenden. Därför ska den nya utföraren erbjuda all berörd personal anställning med oförändrad tjänstgöringsgrad.

Upphandlingarna har gjorts enligt Lag om offentlig upphandling, LOU. Avtalstiden är tre år med möjlighet till två års förlängning.

För mer information

Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden
Telefon: 018-727 12 03, via politisk sekreterare Jens Petersen
E-post: eva.christiernin@pol.uppsala.se

Petra Sundström, uppdragsstrateg omsorgsförvaltningen
Telefon:
018-727 50 09
E-post: petra.sundström@uppsala.se

Presskontakt
Inga-Lena Andersson
Telefon: 070-821 68 50.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • lss-boenden
  • omsorgsförvaltningen
  • omsorgsnämnden

Regioner

  • Uppsala