Pressmeddelande -

Uppsala kommun tar över driften av gruppboenden

Uppsala kommun kommer att ta över driften av sex gruppboenden från företaget Private Nursing. Det beslutade omsorgsnämndens upphandlingsutskott onsdagen 30 januari. Övertagandet kommer att påbörjas omgående.

De gruppboenden som kommunen nu tar över är Backvägen, Gustaf Kjellberg, Helsingforsgatan, Malma Backe 3C, Sandstensvägen och Sandgropsgatan. Anledningen till att nämnden säger upp avtalen med Private Nursing är att företaget inte lever upp till de krav som ställs i avtalen.

– Vid uppföljningar av verksamheterna har vi upptäckt allvarliga brister. Vi ser också att Private Nursing gjort personalneddragningar som inte kan kopplas till förändrade behov hos brukarna. För att säkra en god vård och omsorg om de boende så har vi beslutat att häva avtalen och ta över driften till kommunal regi, säger Loa Mothata (S), 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden har också hävt avtalen för åtta gruppboenden som Private Nursing skulle ta över i februari och mars. Planeringen för den fortsatta driften av dem pågår.

Anhöriga, boende och anställda vid de sex gruppboendena som kommunen nu tar över kommer att få information om hur övertagandet kommer att gå till. Omsorgsförvaltningen kommer att arbeta för att övertagandet inte kommer att föra med sig några större personalförändringar på boendena, och att det sker på ett sätt som innebär trygghet för brukarna.

För mer information

Lenita Granlund, direktör på omsorgsförvaltningen
Telefon: 018-727 21 03
E-post: lenita.granlund@uppsala.se

Loa Mothata (S), 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden
Telefon: 018-727 63 03
E-post: loa.mothata@pol.uppsala.se

Presskontakt
Ulrika Borg, presskommunikatör
Telefon: 072-468 64 95

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • omsorgsförvaltningen
  • omsorgsnämnden

Regioner

  • Uppsala