Pressmeddelande -

​Uppsala Konsert & Kongress ökar – gör mer, för fler!

2015 gjorde UKK ett mycket stabilt ekonomiskt resultat. För 2016 förbättras och förstärks ekonomin ytterligare då verksamheten visar ett betydligt bättre resultat än budgeterat. Intäkterna ökar kraftigt samtidigt som kostnaderna balanserats, rapporterar UKK som 2016 ökar sin omsättning med 13 %. Fler besökare, fler evenemang än någonsin på scenerna och en större andel internationella kongresser fyllde huset under förra året.

- Samtidigt som vi utvecklat verksamheten och expanderar har vi stärkt ekonomin. Kort sagt mer UKK för pengarna, meddelar en stolt Lena Åberg Frisk, vd och konstnärlig ledare på UKK sedan augusti 2015.

Mot föregående år förbättras det ekonomiska resultatet med 20%. Även antalet besökare i huset ökade med 55.000 personer jämfört med året innan, till totalt 533 494 för 2016.

- Det som gläder mig mest med de ökade publiksiffrorna är att vi lyckats locka fler och nya målgrupper till vårt fantastiska hus. Vi vill vara ett hus för alla och dit är vi nu på väg. Med stora steg.

Satsningen på att bredda utbudet och utveckla verksamheten gav att UKK gjorde 273 kulturevenemang (mot föregående års 249) i flera olika genrer, varav 114 i egen regi (föregående år var motsvarande siffra 96). Av dessa 273 evenemang riktade sig 23% till målgruppen barn och unga. UKK ökade också andelen evenemang med fri entré till 17%.

- Vi har arbetat gemensamt med vår värdegrund, våra organisation och vår identitet under ett antal heldagar sedan augusti 2015. Resultatet av det arbetet sammanfattas i det vi internt kallar ”UKKsmart”, berättar Lena Åberg Frisk.

”UKKsmart” går ut på att granska det egna arbetet i alla led för att säkerställa att man inom organisationen jobbar kostnads- och resurseffektivt, flexibelt och transparent.

- Det är ett kärnvärde för oss att alltid tänka ”är detta det bästa sättet eller går det att göra ännu bättre”, säger Lena och fortsätter; Men det är också nödvändigt. Och resultaten vi ser nu är direkt kopplade till att hela vår organisation bidragit med idéer, nya lösningar och enormt engagemang. Det är ett teamwork på hög nivå!

Även på konferens- och kongressidan var 2016 ett riktigt bra år. Antalet internationella möten ökade med hela 112%, mer än fördubblades, jämfört med föregående år. Även antalet stora möten, med fler än 500 deltagare, ökade med 43%, vilket bidrar till att stärka Uppsala som destination och genererar hotellnätter, restaurangbesök och handel i vår stad.

- Vi är glada att vi har lyckats öka just internationella och stora möten eftersom det är så tydligt uttryckt i vårt ägardirektiv att vi ska bidra till att stärka besöksnäringen i Uppsala, säger Lena Åberg Frisk.

- Vår ambition är att utnyttja husets fulla potential. Under 2016 närmade vi oss detta genom att etablera en helt ny scen, göra mer för barn och unga, utveckla lördagssatsningen Market, visa mer konst och överhuvudtaget bredda utbudet. Samtidigt fortsätter vi värna om kvalitet och angelägenhet. Vi ska inte växa bara för växandets skull.

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Regioner

  • Stockholm

Uppsala Konsert & Kongress är mötesplats för kulturliv, företag och organisationer. Här arrangeras konserter, föreställningar, kongresser, konferenser, event och banketter. I de olika konsertsalarna framträder internationella, nationella och lokala artister inom alla musikaliska genrer. Vår ledstjärna är att, med ett programutbud som präglas av mångfald och hög kvalitet, välkomna alla.

#uppsalakonsertkongress 

Presskontakt

Karin Sävström

Presskontakt Marknadschef Press och kommunikation 018-727 90 40