Skip to main content

UPPSALA, DARLING – om queera minnen och glömda rum

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2017 17:36 CET

Projektet UPSALA, DARLING - om queera minnen och glömda rum kommer under våren 2017 att samla in normbrytande berättelser om Uppsala stad och län och uppmanar den som vill bidra med egna berättelser att delta. Genom arkivarbete, inlämnade berättelser och intervjuer kommer queera händelser och minnen som är kopplade till specifika platser i staden att kartläggas. Ambitionen är att synliggöra icke-heteronormativt och icke-cisnormativt liv som pågår och har pågått i Uppsala. Projektet drivs med en konstnärlig och etnologisk bas av Sofia Breimo i samarbete med Uppsala konstmuseum och Upplandsmuseet.

- Insamlingsarbetet är centralt och här jobbar jag med ”inifrån och underifrån” som ledord. Jag hoppas att projektet kan vidga utrymmet för HBTQ-personer. Det hela handlar i grund och botten om människor liv, om rätten att finnas, om livsutrymme, säger Sofia Breimo.

Berättelserna kommer under hösten 2017 att presenteras genom stadsvandringar i Upplandsmuseets regi, med en platsspecifik karta utifrån berättelserna, utställning på Uppsala konstmuseum och en programserie med föreläsningar och workshops. Tanken är att i mötet mellan etnologi, samtidskonst och ickenormativa livsberättelser erbjuda publiken ett varsamt möte med berättelserna. Den konstnärliga gestaltningen blir både visuell, taktil och ljudbaserad med komposition av Lisa Stenberg. Rummet kommer också att fungera som en plats för samtal kring platsspecifik historieskrivning, normkritiska förhållningssätt och frågor kring HBTQ-personers liv. Förhoppningsvis kan UPSALA, DARLING också bidra till att korrigera vår syn på kulturarvet.

Projektet stöds av avdelningen för hållbar utveckling, Uppsala kommun samt Kultur och bildning, Region Uppsala.

De som vill bidra med sina egna minnen, erfarenheter eller tips på historiska berättelser om människor vars liv på olika sätt utmanat normen kan maila till upsala.darling@uppsala.se
Alla tips och berättelser hålls anonyma om den som bidrar önskar så.

Mer information
Sofia Breimo, projektledare, sofia.breimo@uppsala.se, 073 569 83 24
Rebecka Wigh Abrahamsson, intendent, Uppsala konstmuseum, 018 727 24 84,
rebecka.wigh-abrahamsson@uppsala.se
Stina Flink, museipedagog/antikvarie, Upplandsmuseet, 018 169142, 070 575 31 51, stina.flink@upplandsmuseet.se 
Eva Björkman, pressansvarig, Uppsala konstmuseum, 018 727 24 80, eva.bjorkman@uppsala.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy