Pressmeddelande -

Nästa års kårledning vald för Uppsala studentkår

En koalition mellan fyra partier kommer att leda Uppsala studentkår under verksamhetsåret 2010/2011. Uppsala universitets studenter (UUS), Piratstudenterna (PS), MUF Student Uppsala (MST) och Rädda Carolina (RC) kommer att ingå i kårstyrelsen. Det står klart efter gårdagens fullmäktigemöte, då en koalition av partierna Gröna studenter (GS), S-studenter (S) och Vänsterns studentförbund (VSF) stod mot en koalition av de ovan nämnda partierna.

Till ordförande under det kommande året valdes Gabriel Ledung (PS).
Gabriel är 26 år gammal, kommer ursprungligen från Eskilstuna och läser systemvetenskap.

Till vice ordförande med ansvar för studiesociala frågor valdes Karin Nordlund (UUS). Karin är 28 år, kommer från Avesta, har läst spanska och engelska och arbetar för tillfället som Uppsala studentkårs internationellt ansvarige.

Emil Paulsrud (PS) valdes till vice ordförande med ansvar för utbildningspolitiska frågor. Emil, som kommer från Mora, är 22 år och läser för tillfället svenska och nordiska språk.

Styrelsen består av ytterligare 8 ledamöter, fyra från Uppsala universitets studenter, två från Piratstudenterna, en från MUF Student Uppsala och en från Rädda Carolina.

Den nya ledningen tillträder den 1 juli 2010.För mer information kontakta:
Gabriel Ledung, tillträdande ordförande, tfn 073-245 89 59
Karin Nordlund, tillträdande vice ordförande, tfn 076-109 80 05
Emil Paulsrud, tillträdande vice ordförande, tfn 070-392 42 90

Kristina Ekholm, ordförande 09/10, tfn 0761-09 80 01

Kontakter

Martin Westin

Presskontakt Politisk sekretare 018 - 480 31 13 Uppsala studentkår