Pressmeddelande -

Uppsala studentkår kritiska till kraftiga hyreshöjningar av studentbostäder på universitetets mark!

                                                                                                                                                               

Studenter som bor vid Ekonomikum riskerar uppemot 11 000 kr mer i årlig hyra om inte universitet stoppar en föreslagen hyreshöjning. Många studenter skulle då tvingas att betala mer än halva sitt studiemedel i hyra. Uppsala studentkår har tillsammans med övriga studentkårer samt Doktorandnämnden vid Uppsala universitet skickat in en skrivelse till konsistoriet med en uppmaning att stoppa förslaget.

Uppsala universitet administrerar idag, genom Uppsala Akademiförvaltning, marken vid Ekonomikum där Studentstaden och fem av studentnationerna tillhandahåller runt 500 studentlägenheter. Nu vill Uppsala Akademiförvaltning tiodubbla avgiften på marken de äger, vilket skulle leda till en rejäl hyreshöjning för studenterna. Det skulle i värsta fall kunna innebära en hyreshöjning med ca 920 kr per månad, eller 11 000 kr per år. Hyrorna för de berörda lägenheterna är redan bland de högsta för studentbostäder i Uppsala. Höjningen skulle innebära att många studenter kommer tvingas betala mer än halva sitt studiemedel i hyra. Det bör poängteras att utöver hyran tillkommer avgift för el och vatten, samt i en del lägenheter även internet.

- Vi ställer oss mycket kritiska till en sådan här synnerligen drastiskt, höjning av hyran för en ekonomiskt utsatt grupp. Vi uppmanar därför konsistoriet att motsätta sig denna höjning, säger Ludvig Lundgren, ordförande för Uppsala studentkår.

Det var en tidigare rektor vid Uppsala universitet som tog initiativet till att det skulle byggas studentbostäder vid Observatoriet. En förutsättning för att aktörerna skulle gå med på att bygga studentbostäder var att det inte skulle vara en marknadsmässig avgift på marken. Utan dessa premisser skulle det inte funnits studentbostäder här idag då hyrorna hade blivit för hög för studenter. Uppsala akademiförvaltning har en förmögenhet på mer än 11 miljarder kronor och en avkastning på ca 420 miljoner kronor årligen. Det är alltså inte befogat att kräva en marknadsmässig avgift för marken.

- Om universitetet inte stoppar den kraftiga höjning som föreslås kommer studenter inte kunna bo kvar här. Vi ställer oss därför mycket kritiska till ett förslag som skulle slå hårt mot Uppsala som studentstad och enskilda studenter, säger Ludvig Lundgren, ordförande för Uppsala studentkår.

Länkar till dokument:

Skrivelse till konsistoriet från studentkårerna samt Doktorandnämnden vid UU

Avgäldsreglering för studentbostäderna vid Ekonomikum

För ytterligare information, kontakta:

Ludvig Lundgren, ordförande, Uppsala studentkår 

Telefon: 018-480 31 01 alt. 070-374 21 76

Carolina Engström, politisk sekreterare, Uppsala studentkår

Telefon: 018-480 31 13

Ämnen

 • Universitet, högskola

Kategorier

 • bostäder
 • studenter
 • högre utbildning
 • uppsala universitet
 • studiemedel
 • csn
 • utbildning
 • uppsala studentkår
 • konsistoriet
 • hyra

Regioner

 • Uppsala

Presskontakt

Martin Westin

Presskontakt Politisk sekretare 018 - 480 31 13 Uppsala studentkår