Pressmeddelande -

Utbildningsbidragen avskaffas vid Uppsala universitet!

Idag fattade Uppsala universitets styrelse, konsistoriet, beslut om att utbildningsbidragen ska tas bort vid Uppsala universitetet. Detta är en fråga som under lång tid varit mycket viktig för Uppsala studentkårs Doktorandnämnd, som drivit frågan att utbildningsbidragen helt ska tas bort. Konsistoriets beslut innebär att man från och med 1 januari 2015 inte längre får anta doktorander med utbildningsbidrag, men beslutet innefattar en dispensmöjlighet där ämnen som kan påvisa synnerliga skäl får ansöka om att anta doktorander med utbildningsbidrag.

–  Det här är ett stort steg framåt, och vi är stolta över att ha kunnat komma till beslut om ett utfasande av utbildningsbidragen. Men vi hade förstås önskat se ett beslut som inte innefattade en dispensmöjlighet, då vi är oroliga för att denna kommer användas flitigt. säger Jenny Ehnberg, ordförande Doktorandnämnden, Uppsala studentkår.

–  Det var en bra diskussion vid sammanträdet och man var tydlig med att det här är vägen att gå. Utbildningsbidrag är en otidsenlig finansieringsform, säger Jenny Ehnberg.

För ytterligare information, kontakta:
Jenny Ehnberg, ordförande Doktorandnämnden, Uppsala studentkår
Telefon: 0735-41 64 74


Ämnen

  • Universitet, högskola

Kategorier

  • högre utbildning
  • doktorand
  • doktorandanställning
  • studiefinansiering
  • doktorandnämnden
  • uppsala studentkår
  • utbildnigsbidrag
  • forskning

Regioner

  • Uppsala

Kontakter

Martin Westin

Presskontakt Politisk sekretare 018 - 480 31 13 Uppsala studentkår