Pressmeddelande -

Reaktivt arbete genomsyrar branschen - Färsk undersökning bland it-drift och supportkonsulter

Många it-drift och supportkonsulter har en hög arbetsbelastning, upplever stress och arbetar reaktivt. De har svårt att planera sin tid då arbetat är händelsestyrt och reaktivt. Många sitter och väntar på att kunden ska ringa och berätta att de har ett problem, i stället för att ta tekniken till hjälp och åtgärda problemen innan kunden märker av dem.

70 procent av it-företagen inom drift- och support anser att det mest tidskrävande i arbetet är att ta hand om användarna, deras datorer och programvaror. Ett arbete som 43 procent upplever blir händelsestyrt och reaktivt. Det visar en färsk undersökning, genomförd av Demoskop på uppdrag av Upstream, som gjorts på 100 it-konsulter verksamma inom it-drift och support.

I it-branschen åtgärdar man ofta problemen först då de uppstått i kundens it-miljö. Trots att resten av världen drar nytta av teknikutvecklingen arbetar it drifts- och supportkonsulter fortfarande på ett traditionellt sätt.

-          Varför ska kunderna betala när det inte fungerar? Det borde vara tvärtom, säger George Brontén, vd på Upstream.

Undersökningen visar också att var femte konsult upplever att deras arbete präglas av en hög arbetsbelastning och att de känner stress. Av de som säger att de har svårt att planera sin tid då arbetet är händelsestyrt och blir reaktivt, upplever 57 procent att arbetsbelastningen är hög och att stress är ett problem i organisationen.

-          Att bygga en organisation och investera i det stöd som krävs för att kunna arbeta proaktivt och förebygga problemen innan de uppstår är en förutsättning för att kunna erbjuda en god service och vara ett konkurrenskraftigt företag samtidigt som man är en attraktiv arbetsgivare, säger George Brontén.

Många driftskonsulter har lagt om sina erbjudanden. Ett exempel är stockholmsföretaget Högerklick som arbetar förebyggande med sina kunders it-miljöer. Kunderna får en stabilare it-miljö utan oförutsägbara driftstopp. Högerklick är inte längre it-konsulterna som kommer när kunderna har problem, utan de är konsulterna som hjälper kunderna att ta strategiska beslut kring it-stödet för verksamheten.

För ytterligare information:

George Brontén, vd Upstream, 0709 24 99 95

Nicklas Suhr, vd Högerklick, 070-745 24 45

För bilder kontakta Louise Svensson, 0733 10 75 44, louise.svensson@vesir.se

Fakta om undersökningen:    • 100 it-konsulter som arbetar på företag verksamma inom it-drift och support har svarat på frågorna.
    • Respondenterna är slumpmässigt utvalda och geografiskt spridda runt om i Sverige.
    • Intervjuerna är genomförda via telefon av Demoskop

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Om Upstream

Upstream hjälper IT-proffs att bli mer effektiva och lönsamma. Erbjudandet består av mjukvarulösningar och tjänster som utmanar status quo. Kundbasen består av it-konsulter, systemintegratörer och IT-avdelningar i de nordiska länderna. Företaget grundades 1998, är privatägt och har sitt säte i Stockholm.

Kontakter

Patrik Erlandsson

Presskontakt VD 076-771 17 04

Fanny Winqvist

Presskontakt Marknadsansvarig 08-56610670