Pressmeddelande -

Övervaka dina affärsprocesser i realtid!

Genom att koppla ihop IT med affärsprocesserna bygger vi en informationsdatabas med oerhört mycket information om ditt företags affärsprocesser. Vi utgår alltid från vad ni behöver för information och ser på så sätt till att informationen är relevant just för er. Vi definierar de svaga punkterna som ger upphov till onödiga risker och kostnader. BI²TS ger dig som beslutsfattare detaljerad information om företagets affärsprocesser och visar svart på vitt hur den påverkas av IT-leveransen på företaget. 

BI²TS är en plattform där du i realtid ser hur ditt företag presterar. Systemet upptäcker blixtsnabbt avvikelser från det normala i affärsprocesserna och larmar då omedelbart. Genom att kunna gå in i detalj var problemet finns, så kan man spara en hel del pengar på onödiga stopp.

”Genom att ta hand om den relevanta informationen för kunden och visualisera den på ett överskådligt sätt har vi skapat ett oerhört kraftfullt verktyg för hela företaget. Tanken med BI2TS är att det ska vara ett enkelt verktyg som hela företaget kan ha nytta av under en lång tid framöver” säger Samir Djerbi, CTO på Uptime Systems AB.

 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

Taggar

  • affärsprocess
  • övervakning
  • monitoring
  • management
  • cio
  • ceo
  • cto

Uptime Systems AB är experter på modern IT-styrning. Vi kopplar ihop företagets affärsprocesser med IT och hjälper företag att övervaka kritiska processer och funktioner. Smart och kostnadseffektiv IT-styrning är grundstenen i alla våra tjänster. Vi hjälper våra kunder att nå bättre affärsmässiga resultat. Vi utgår alltid utifrån kundens behov för att säkerställa att våra produkter ger våra kunder maximal nytta under hela livscykeln.  Vi kallar detta för pro-aktiv Business Intelligence!

Relaterat material