Pressmeddelande -

Svenska forskare fick pris på årlig konferens

Sverige åtog sig värdskapet för och organiseringen av eChallenges 2008. Arrangörer är VINNOVA, näringsdepartementet, Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholm.

Konferensen är en välrenommerad IT-konferens med stort forskningsinslag och attraherade i Haag 2007 ca 680 deltagare från drygt 60 länder. Deltagarna representerar såväl forskning och näringsliv som offentlig verksamhet. Konferensen hålls i 3 dagar och har, förutom delegaternas bidrag, inbjudna talare på hög nivå (EU-kommissionen, nationella ministrar m fl). eChallenges 2008 blir den åttonde årliga konferensen med samma namn.

Konferensens temata är IT for Networked Enterprises, eGovernment, eDemocracy, eHealth, Collaborative Working Environments, m m. Förutom konferensen arrangeras i samma lokaler en stor utställning för företag och projekt, både med internationell representation och med nationella aktörer.

Svenska forskare och myndigheter har aktivt deltagit vid denna konferensserie och har vid flera tillfällen belönats i utmärkelsen "Best Paper".

På konferensen delades i år priset ut för Best Run Up Paper till Lars Hult, Leili Lind och Sture Hägglund från Santa Anna IT Research för artikeln Enabling eServices for All. A User Centered Design Approach For Audio Based Information Services. Artikeln beskriver en fallstudie om en metodansats för omfattande användarinvolvering genom en hel tjänstedesignprocess. Lars Hult från Santa Anna IT Research Institute har i nära samarbete med To Me Group och Post & Telestyrelsen haft huvudansvaret för utvecklingsprocessen och använbarhetsfrågorna i ett försöksprojekt som heter "Audio4all". Priset tilldelas de tre forskarna för ett bidrag med hög vetenskaplig kvalitet och relevans för området eServices.


Vad handlar projektet Audio4All om?
Idag sker mycket av interaktionen med tekniska produkter genom användning av olika former av visuella gränssnitt. Många användare, exempelvis personer med synskada eller dyslexi, har begränsad möjlighet att ta del av denna information. Behovet av alternativt stöd i form av ljudbaserade IT-tjänster är därför stort för dessa grupper.

Försöket Audio4all innefattar att via talat media distribuera exempelvis samhällsinformation och taltidningar med åtkomst från dator och mobiltelefon och i viss mån IP-TV. Taltidningar erbjuds med talboksstandarden DAISY, vilket underlättar bläddring mellan artiklar och ger även användaren möjlighet att individualisera sin tidning ytterligare med avseende på bland annat uppspelningshastighet.

Försöket omfattar även en tjänst för ljudbaserad personlig information via vilken användaren kan få tillgång till information av privat karaktär utan att vara beroende av hjälp från andra personer. Genom att kraven på tillgänglighet är mycket stor för dessa och andra målgrupper inom samhället har utvecklingen alltså grundats på en helt igenom användarcentrerad utvecklingsansats vilken beskrivs i artikeln som fick pris på konferensen.

Länkar:
To Me Group AB
Vinnova
eCallanges
Post & Telestyrelsen
Santa Anna IT Research Institute AB

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • användbarhet
  • tillgänglighet
  • enkelhet
  • anpassad
  • ljudbok

Regioner

  • Jönköping

Om Usify

Usify är användbarhetsspecialister och hjälper företag, statliga verk och myndigheter att kravställa, köpa eller utveckla system med hög användbarhet. Resultatet blir inte bara nöjdare användare – utan också högre effektivitet och bättre lönsamhet.

Kontaktinfo: www.usify.se

Kontakt: Bjarte Bugge, Direkt: 013-341 10 03