Pressmeddelande -

Bättre näring till våra patienter!

SWESPENs Nutritionsdag 19 maj, 2011 i Örebro

Den 19 maj 2010 samlas nutritionsintresserade från alla vårdprofessioner i Sverige till en nutrionsdag på Universitetssjukhuset Örebro för att diskutera hur vi kan uppnå en god och säker nutritionsvård. Nutrionsdagen arrangeras av SWESPEN (Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism) som är en svensk tvärprofessionell förening för främjande av klinisk nutrition och metabol forskning.

 • Medicinalrådet Torsten Mossberg berättar om Socialstyrelsens ansträngningar att förstärka regelverket. SOS ger inom kort ut en föreskrift och en vägledning om behovet av en god nutritionsvård.
 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nyligen givit ut ett Åtgärdspaket  ”Nationell satsning för ökad patientsäkerhet – Att förebygga och behandla undernäring”. Socialdepartementet satsar stimulansmedel för att bygga upp SeniorAlert – ett nationellt kvalitets/processregister som inbegriper nutritionsvård inom sjukvård och äldreomsorg.
 • Livsmedelsverket har också regeringsuppdrag med syfte att förbättra äldreomsorgens matförsörjning.
 • Professor Olle Ljungqvist, tidigare ordförande i European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), berättar om hur man har kommit långt i många europeiska länder och hur EU prioriterar frågan.
 • Dessutom redovisas aktuell svensk nutritionsforskning, bl.a. föreläser professor Robert Brummer, Örebro Universitet om samspelet mellan tarm och hjärna för aptitreglering.

Risk för undernäring
Sjuka och gamla äter ofta för lite. Risken för undernäring ställer särskilda krav på mat och måltider som serveras vid sjukhus och i äldreomsorg. Omfattande europeiska undersökningar visar att nutrition och. kostförsörjningen, har stor betydelse för utfallet av vård och omsorg.

Orolig personal
Kvaliteten på patientmaten har debatterats i Sverige, särskilt sedan flera stora sjukhus valt att stänga sina produktionskök och lägga ut matlagningen på entreprenad. Krav på individuella lösningar och flexibilitet gör fjärrproduktion av mat känslig för störningar och ofta olämplig för sjukas kostförsörjning. Vårdpersonal känner stark oro för att svårt sjuka patienters och äldre individers särskilda behov sätts på undantag pga. pressad ekonomi.

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • nutrition
 • nutritionist
 • nutritionsdagen
 • forskning
 • universitetssjukhuset örebro
 • swespen
 • espen

Regioner

 • Örebro

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett utvecklingsinriktat hälso- och sjukvårdscentrum. Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård

Den högspecialiserade vården är en viktig del av verksamheten vid USÖ. Sjukhuset har en ambition att ha en ledande position inom strategiska områden.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

Nära samarbete med Örebro universitet

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Miljömedvetet sjukhus

Universitetssjukhuset Örebro är ett miljömedvetet sjukhus. Jämfört med andra universitetssjukhus sparar USÖ cirka 10 miljoner kronor per år genom energieffektivisering. Detta innebär att mer pengar kan investeras i sjukvård.

Kontakter

Åsa Öberg

Presskontakt Kommunikatör Område opererande och onkologi 019-6027484

Josefine Gran

Presskontakt Kommunikatör Medicin och rehabilitering 019-602 66 72

Elin Abelson

Presskontakt Kommunikatör Forskning och utbildning 072-1464995

Ulrika Julin

Presskontakt Kommunikationschef 019-602 66 75

Petra Ekenstam

Presskontakt Kommunikationsstrateg 019-6023736

Karin Stenström

Presskontakt Kommunikatör Arbets- och miljömedicin 019-602 35 84