Pressmeddelande -

Digitala möten möjliggör för folk att sluta röka

Att sluta röka med hjälp av videomöten är nu möjligt inom Region Örebro län. Det är tobakspreventiva enheten på Universitetssjukhuset Örebro som är tidigt ute med att använda metoden. ”Vad vi vet, är det ingen som har använt digitala möten för tobaksavvänjning tidigare”, säger Matz Larsson, överläkare vid Tobakspreventiva enheten på Universitetssjukhuset Örebro.

En av vårdens mest kostnadseffektiva insatser är att hjälpa människor att sluta röka. I Socialstyrelsens riktlinjer för hälsosammare levnadsvanor har behandlingen högsta prioritet. Att hjälpa människor att sluta röka hjälper också till att utjämna socioekonomiska skillnader i samhället. För att nå fler med sina behandlingar testar nu Tobakspreventiva enheten på Universitetssjukhuset Örebro tobaksavvänjning med hjälp av digital teknik.

- Tobaksrökning har hög prevalens i många av länets kommuner som ligger långt från Örebro. Digitala vårdmöten ökar tillgängligheten och sparar tid och pengar för dem som bor långt från Universitetssjukhuset. Det ger en mer jämlik vård, säger Matz Larsson.

Digital tobaksavvänjning underlättar också för dem som är rörelsehindrade och har svårt att ta sig till sjukhuset.

Två delar att jobba med i ett beroende

Tobaksavvänjning med digitala vårdmöten sker via en videolänk. Det innebär att patienten med hjälp av enklare teknisk support kan sitta hemma och genomgå behandlingen. Efter ett första fysiskt möte sker de uppföljande fem till åtta kontakterna digitalt.

- Det finns två delar i ett beroende; tobaksvanor och nikotinberoende. Att sluta röka innebär att bryta vanor. Vi ger patienten uppgifter att göra som ska hjälpa dem att bryta vanorna och vi ger dem strategier vid röksug. Det finns också möjlighet att träffa en läkare via videolänk och få eventuella läkemedel mot beroende utskrivna, säger Monika Randén, sjukgymnast och diplomerad tobaksavvänjare på Universitetssjukhuset Örebro.

Har fungerat mycket bra hittills

Hittills har försöket fungerat mycket bra, menar Matz Larsson.

- Vad vi vet, är det ingen som har använt digitala möten för tobaksavvänjning tidigare. Det finns i alla fall inget publicerat om detta. Vi ser många användningsområden, till exempel som stöd vid rök- och alkoholfri operation. Det här känns som framtiden, säger han.

Region Örebro län har fått externa medel från Läkare mot tobak och Lunds universitet för att genomföra utvecklingsarbetet med digitala vårdmöten vid tobaksavvänjning.

Kontakter:

Matz Larsson, överläkare och forskare, Tobakspreventiva enheten, Universitetssjukhuset Örebro, telefon: 019-602 55 96, e-post: matz.larsson@regionorebrolan.se

Monika Randén, sjukgymnast och diplomerad tobaksavvänjare, Tobakspreventiva enheten, Universitetssjukhuset Örebro, telefon: 019-602 24 74, e-post: monika.randen@regionorebrolan.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • universitetssjukhuset örebro

Regioner

  • Örebro

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) erbjuder våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

 

Presskontakt

Johanna Berglund

Presskommunikatör Hälso- och sjukvården 019-602 66 43