Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Välkommen på invigning av nya forskningslokaler på USÖ

På måndag den 5 mars inviger laboratoriemedicinska kliniken GMP-faciliteten och visar nya renrumslokaler på Universitetssjukhuset Örebro.

Det nya renrummet innebär att vi kan erbjuda forskare och kliniker möjlighet att bedriva högspecialiserad vård och forskning som omfattar både tillverkning av läkemedel och möjlighet att utföra kliniska prövningar med avancerade cellterapiläkemedel.

Cellterapi för behandling av cancer, artros och hjärtsvikt

- Cellterapi är en ny typ av behandling där vi använder bearbetade celler för att effektivt behandla olika sjukdomar inom många olika områden, förklarar Jan Forslid, verksamhetschef vid den laboratoriemedicinska kliniken i Region Örebro län.

Celler kan manipuleras för att känna igen, angripa och döda tumörceller hos cancerpatienter. Ett annat användningsområde är att ersätta skadade broskceller i knäleder hos artrospatienter.

- Men det första projektet som ska utföras i det nya renrummet kommer vara en ny behandlingsstrategi för patienter med kronisk hjärtsvikt. Patientens egna benmärgsceller injiceras direkt i den skadade hjärtmuskeln. En fantastisk möjlighet för patienter där inga andra behandlingsalternativ återstår.

Välkommen att delta vid invigningen!

Vi inleder med invigningstal som avslutas med bandklippning av regionråd Karin Sundin. Därefter blir det mingel och visning av de nya lokalerna.

TID: måndag 5 mars, klockan 13.30 – 14.30

PLATS: Universitetssjukhuset Örebro, GMP-faciliteten, F-huset, plan 2

För mer information kontakta:

Jan Forslid, verksamhetschef, laboratoriemedicinska kliniken, Region Örebro län
Tel: 076 8326680, E-post: jan.forslid@regionorebrolan.se

Gisela Helenius, FoU-samordnare, laboratoriemedicinska kliniken 
Tel: 019-602 12 74, E-post: gisela.helenius@regionorebrolan.se

Fakta
Ett renrum är en miljö, där tillverkning av läkemedel eller vetenskaplig forskning bedrivs. Renrum har låga halter av damm och andra miljöföroreningar.
GMP innebär att all hantering sker enligt Good Manufacturing Practise som är en standard för att säkerställa att läkemedel tillverkas med högsta möjliga kvalitet.

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Kategorier

  • cancer
  • forskning
  • thorax
  • nyckelfonden
  • universitetssjukhuset örebro

Regioner

  • Örebro

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) erbjuder våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

 

Presskontakt

Petra Ekenstam

Presskontakt Kommunikationsstrateg 019-6023736