Pressmeddelande -

5 största utmaningarna vid organisationers kompetensutveckling

I en nyligen gjord undersökning av utbildning.se bland HR-personal, chefer och vd:ar, framkom att den största utmaningen med kompetensutveckling för organisationer är att hitta rätt utbildning för behovet, det anser hela 42 procent av respondenterna. Därefter är största utmaningen att förstå medarbetarnas behov av kompetensutveckling, vilket 34 procent anser.

På frågan ”Vilka är största utmaningarna inom kompetensutveckling just nu?” kunde flera svarsalternativ väljas och många valde att ange flera utmaningar. Respondenterna kunde även ange egna svar i fritextfält. Nedan visas de främsta angivna utmaningarna. Inom parentes visar andel procent som har ansett att detta är en utmaning.

Här är de främsta utmaningarna vid kompetensutveckling:

 1. Hitta rätt utbildning för behovet (42 %)
 2. Förstå medarbetarnas behov av kompetensutveckling (34 %)
 3. Avsätta tid för utbildningen (33 %)
 4. Kompetensutveckling för chefer (30 %)
 5. Sålla i den stora utbildningsmängden (18 %)


Om undersökningen

Under hösten 2014 genomfördes en undersökning av utbildning.se bland de som jobbar med HR eller på annat sätt kan påverka kompetensutvecklingen inom organisationer och företag i Sverige. Vi ville göra en djupdykning inom ämnet för att få större förståelse för hur organisationer ser på kompetensutveckling och vilka utbildningsplaner man har.

Undersökningen besvarades av cirka 130 respondenter som arbetade som av HR-chefer (28 %), övrig HR-personal (30 %), områdes- /avdelningschefer (16 %), vd:ar (12 %) och annan personal (14 %). De som har angett sig vara ”annan personal” arbetar exempelvis som inköpschefer, administratörer eller ekonomer. Undersökningen genomfördes dels som pappersenkät bland medverkande på HR-dagarna 2014 i Stockholm, och dels som e-enkät till chefer och vd:ar. 17 procent tillhörde organisationer med färre än 20 anställda, och 22 procent tillförde organisationer med fler än 900 medarbetare. Respondenterna verkade inom varierande branscher, inklusive offentlig sektor, vilket har gjort att svaren har varit representativa för många företag och organisationer i Sverige. Detta är ett förhandsresultat på en del av undersökningen. Hela rapporten om organisationers kompetensutveckling och utbildningsplaner presenteras i januari 2015.

Kontaktperson

Önskas mer information om undersökningen eller få ta del av fler utmaningar kontakta Mia Wahlberg, informationschef på utbildning.se.

Tfn 0763-26 17 45, mia.wahlberg@utbildning.se


– Det är intressant att en av tre anser att det är en utmaning att avsätta tid för medarbetarens kompetensutveckling, eftersom vidareutbildning oftast har till syfte att medarbetaren ska bli bättre i sitt arbete. Fler organisationer och företag borde premiera kompetensutveckling för sina medarbetare. Den tid man avsätter kortsiktigt tar man oftast med fördel igen långsiktigt. Nu arbetar jag inom utbildningsbranschen och anser självklart att kompetensutveckling är viktigt, men jag kan också tycka detta personligen i min roll som chef, säger Mia Wahlberg informationschef på utbildning.se.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • undersökning
 • chef
 • ledarskap
 • offentlig sektor
 • kompetensutveckling

Utbildning.se är idag Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling. På utbildning.se har vi samlat närmare 8.000 kurser från cirka 300 olika arrangörer. Vi är länken mellan utbildningsköpare och utbildningsarrangörer i Sverige och hjälper dagligen HR-ansvariga och enskilda medarbetare med att hitta den utbildning som matchar deras behov. Utbildning.se används idag av de flesta företag i Sverige, både inom privat- och offentlig sektor. Vår inriktning är kurser och utbildningar för dig som redan är yrkesverksam och vill kompetensutveckla dig.

Kontakter

Madeleine Lindahl

Presskontakt Kommunikationschef utbildning.se +46(0)72 080 72 22