Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Automationsteknikerutbildningen anordnar branschråd

Utbildning Nord bjuder in branschföreträdare till Övertorneå. Till branschrådet väntas många tunga aktörer från hela nordkalotten såsom LKAB, Billerud Kalix, ÅF Engineering, Statoil i Norge och Polar Automattio Oy från Finland. Automationstekniker är en eftertraktad yrkeskategori inte minst på Nordkalotten.

Syftet med branschrådet är att inhämta branschens synpunkter på utbildningsinnehåll och tillsammans med branschen utveckla utbildningen så att den motsvarar ranschbehoven. Branschrådet ska bl.a. diskutera innehållet i utbildningsplanen där innehåll till nya utbildningsmoduler har tagits fram inom främst industriell elteknik, underhållsteknik, maskinsäkerhet och automation. Hela utbildningen är anpassad till de krav som finns från industrin för personer som ska arbeta som t.ex automations-tekniker, industrielektriker, styr- och reglertekniker, servicetekniker och instrument-tekniker. Yrkesbeteckningen varierar mellan olika branscher men gemensamt är kunskaper om industriell elteknik, automationsteknik, mät- och reglerteknik, datorteknik och kommunikationssystem, underhållsteknik, CAD/ritningsteknik.

 Utbildningen ger bred kompetens

Utbildningen har idag två inriktningar, processautomation och fabriksautomation. I modern industri automatiseras och datoriseras all produktion redan från början, medan man ständigt förnyar och moderniserar äldre industri. Detta medför att studerande på en automationsutbildning måste ha kunskaper både om äldre teknik och den allra senaste för att snabbt kunna komma in i den verklighet som råder. Utbildning Nords automationstekniker utbildning strävar efter att uppnå just det. Dom studerande kan efter utbildningen hittas på såväl stora industriers underhållsavdelningar, som inom maskin- och instrument-leverantörsföretag och konsultbranschen.

Utbildning som växer

Automationstekniker är efterfrågade på arbetsmarknaden och det märks även på Utbildning Nord. Allt fler söker sig till utbildningen. Därför har utbildningen precis flyttat till större lokaler.  Visning av de nya lokalerna ingår därför också som en del i branschrådsmötet.


Tid och plats för branschrådet

Tid: Onsdag 17 april kl. 10.00
Plats: Utbildning Nord, Skolvägen 12, Övertorneå

Media är välkommen att närvara.

Vill du komma i kontakt med Utbildning Nord med anledning av pressmeddelandet kan du kontakta Ulf Wennberg, yrkeslärare på automationsteknikerutbildningen tel + 46 927 751 74 eller Anne Arrelo, Utbildningschef för IT, mobil + 46 70 555 12 94.

 
  

Kategorier


Fakta Utbildning Nord (Koulutus Nord - Utdanning Nord)
I över 40 år har Utbildning Nord i Övertorneå anordnat yrkesutbildningar för arbetsmarknadens behov för studerande från Finland, Norge och Sverige. Årligen studerar ca 500 personer hos oss inom vitt skilda yrkesområden såsom automationsteknik, ekonomi, IT, media, restaurang och storkök, vård, bygg, hantverk frisör, elteknik, kylteknik, fordonsteknik, plåtteknik och CNC-teknik. Vi har dessutom ca 60 svenska gymnasieelever inom sex olika yrkesprogram. Utbildning Nord har ca 70 anställda i en verksamhet som bedrivs i en kreativ och mångkulturell miljö. Utbildning Nord är certifierade enligt IS0 9001-2008. Mer information om oss hittar du på www.utbnord.se

Presskontakt

Leif Lahti

Leif Lahti

Presskontakt Direktör
Birgitta Jysky

Birgitta Jysky

Presskontakt Chef Intern Service och Kommunikation Kommunikationsfrågor, Intern service.

Utbildning Nord - Nyckeln till den nordiska arbetsmarknaden

Utbildning Nord (Koulutus Nord - Utdanning Nord) är en gemensam utbildningsanordnare för Finland, Norge och Sverige. Utbildning Nord anordnar och utvecklar utbildningar för arbetsmarknadens särskilda behov i Finland, Norge och Sverige. Vi anordnar även företagsutbildningar. Utbildning Nord har bedrivit yrkesutbildning sedan 1970 i Övertorneå - vi har en lång erfarenhet av att utbilda till arbete.

Utbildning Nord
Skolvägen 12
957 31 Övertorneå
Sverige