Nyhet -

Dags att söka skola 2019

Mellan den 15 januari och 15 februari är det dags för vårdnadshavare till ca 11 500 blivande sexåringar i Stockholms stad att söka skola till läsåret 2019/2020.

Det är viktigt att aktivt söka skola. Man har möjlighet att ansöka till tre skolor som är anslutna till skolsöktjänsten inom Stockholm stad. Om det är fler elever än platser på en skola träder en urvalsprincip in som baseras på skollagen.

– Det är bra om vårdnadshavaren anger tre önskade skolor för att barnet då i största möjliga utsträckning kan erbjudas plats i en skola som man önskar, säger Patrik Sätterberg, samordnare på utbildningsförvaltningen.

Information om hur det går till att söka skola skickas till barnens folkbokföringsadress. Mer information om att söka skola och antagningsregler finns också på www.stockholm.se/sokaskola

Fakta

  • Om eleven inte får plats i någon av skolorna som vårdnadshavarna ansökt till kommer hen att erbjudas en plats i en kommunal skola nära hemmet.
  • Alla elever som idag går sista årskursen på sin nuvarande skola ska ansöka om plats i ny skola.
  • Inför sökperioden 2016 reviderades urvalsgrunderna för bland annat syskonförtur för antagning till förskoleklass och grundskola.
  • Obligatorisk förskoleklass. Riksdagen beslutade den 15 november 2017 att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklassen obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla ska gå i skolan i minst tio år.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • söka skola
  • skola
  • stockholms stad
  • utbildningsförvaltningen

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Utbildningsförvaltningens pressnummer

Presskontakt Presskontakter: Matilda Asp och Monica Eriksson. 08-508 33 300

Relaterat innehåll