Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Digitalt system främjar klassrumsdiskussionen

I det nya numret av utbildningsförvaltningens tidning LÄRA och på webbplatsen Pedagog Stockholm berättar gymnasieläraren Daniel Barker om ett digitalt hjälpmedel som ger honom möjlighet att följa upp hur eleverna tillgodogör sig undervisningen.

Formativ bedömning är ett viktigt perspektiv i skolundervisningen. Genom att löpande identifiera var eleven befinner sig i förhållande till det fastställda kunskapsmålet kan läraren på ett bättre sätt återkoppla till eleven och anpassa lärandet. Men hur går det i praktiken till att följa elevernas utveckling och hur skiljer sig det från den traditionella lärarrollen?

– Jag har omtolkat min lärarroll och inriktar mig på andra saker än tidigare, allt för att främja elevernas förståelse av ämnet, säger Daniel Barker som är fysik- och matematiklärare på Norra Real i Stockholm.

Daniel Barker provar sedan september förra året ett särskilt digitalt responssystem, där varje elev får låna en liten dosa som trådlöst kommunicerar med lärarens dator. Genom dosan kan eleven ge individuella svar på frågor. Ibland får eleverna därefter diskutera två och två och sedan svara på samma fråga igen. Systemet ger läraren snabb överblick eftersom elevernas svar omvandlas till diagram över svarsfördelningen.

Men det är egentligen inte främst elevernas enskilda svar han är ute efter. Viktigare är att främja diskussionen:

– Det individuella svarandet blir ett incitament för att ge sig in i diskussionen. Eleverna ser också om de har svarat rätt och vill då berätta hur de har tänkt. Många fler räcker upp handen jämfört med tidigare, berättar han.

Den här typen av undervisningsstöd har inte provats på särskilt många håll i Sverige. Systemet är dyrt, men Daniel Barker har fått låna en klassuppsättning för att prova det. Han har stor tilltro till metoden.

– Jag tror på att de lär sig mer när de diskuterar, jämfört med att jag ställer frågor rakt ut och tre räcker upp handen. Jag hoppas och tror att de lär sig mer, men det skulle behöva utvärderas utifrån, avslutar Daniel Barker.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Relaterade nyheter