Gå direkt till innehåll
Läraren Elsa Luthman går igenom dagens uppgift om historiska källor för årskurs 5. T.v syns lärarkollegan Pavlina Spanos. Foto: Robert Blombäck.
Läraren Elsa Luthman går igenom dagens uppgift om historiska källor för årskurs 5. T.v syns lärarkollegan Pavlina Spanos. Foto: Robert Blombäck.

Nyhet -

Högt över betygssnittet på Enbacksskolan i Tensta

På Enbacksskolan i Tensta har eleverna i årskurs nio högre resultat än snittet i Stockholm och presterar långt över de flesta skolor med liknanden förutsättningar. Hur gör de? 

I södra Tensta ligger Enbacksskolan med drygt 360 elever från förskoleklass till årskurs 9. Här klarar sig eleverna något bättre än snittet för samtliga kommunala skolor i Stockholm. Drygt 82,9 procent av eleverna i årskurs 9 nådde kunskapsmålen i alla ämnen förra året. Det är över snittet även för hela landet. Om man väger in bakgrundsfaktorer som föräldrars utbildningsnivå, andel nyanlända elever och fördelningen mellan pojkar och flickor ligger Enbacksskolan långt över snittet för skolor med liknande förutsättningar.

I ett klassrum på bottenvåningen sitter 40 elever i sina bänkar. Det är trångt och tyst när hela årskurs 5 samlas för genomgång. Läraren Elsa Luthman går igenom dagens uppgift om historiska källor, en förberedelse inför ett prov om Stormaktstiden. Hon genomför lektionen tillsammans med sina lärarkollegor Lars Häggström och Pavlina Spanos.

De flesta elever arbetar självständigt, men några sitter i ett grupprum med en lärare som stöttar. Flexibiliteten är möjlig tack vare att de tre lärarna arbetar tätt kring alla elever i årskursen.

På Enbacksskolan styr lärarlagen till stor del sitt eget arbete och kan fördela resurserna där de behövs. Samtidigt följer ledningsgruppen – där arbetslagsledarna ingår – elevernas resultat noga under skolåret. Kombinationen av autonomi och uppföljning tycks fungera väl.

Caroline Cloarec är tillförordnad rektor sedan januari och var tidigare biträdande rektor.

När hon kom till skolan 2016 slogs hon av att möten ägnades mer åt analys och diskussion än information.

– I ledningsgruppen bestämmer vi tillsammans vad som är bäst för eleverna. Vi försöker ha samma syn på arbetet och har höga förväntningar på eleverna och personal.

De 14 förstelärarna på skolan har mandat att driva utvecklingen utifrån de områden som de anser behöver förbättras. Det kollegiala lärandet är den återkommande formen och lärarna auskulterar regelbundet på varandras lektioner och ger varandra återkoppling.

Pavlina Spanos är lärare i svenska, SO och engelska och förstelärare med ansvar för elevinflytande. Hon uppskattar den kollegiala handledningen.

– Senast i dag var jag på en speciallärares lektion och auskulterade. Vi ger återkoppling och ber om hjälp. Det tar tid att förändra sin undervisning, säger Pavlina Spanos. 

Läs hela artikeln i senaste numret av tidningen Lära

Ämnen

Regioner


Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.

Relaterade nyheter