Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Hovrätten friar fritidsledare efter olycka i Sundbyskolan

Hovrätten friar den fritidsledare som i tingsrätten dömdes för vållande till annans död när en pojke fick ett handbollsmål över sig i gymnastiksalen på Sundbyskolan i Spånga. Olyckan inträffade i januari 2009.

– Efter en tragisk händelse som denna är det viktigt att se över rutiner och utrustning. Detta har gjorts både på den berörda skolan och på stadens övriga skolor. Vi har också ytterligare tydliggjort  rutiner och ansvarsfördelning för alla våra skolor, säger Lee Orberson, grundskolechef Spånga/Tensta och Älvsjö.

Flera åtgärder har vidtagits respektive pågår:

  • En översyn av handbollsmålen i stadens grundskolors idrottshallar gjordes kort efter händelsen.
  • Den typ av handbollsmål som förekom under händelsen är borttagen från Sundbyskolan.
  • Återkommande inspektioner av utrustningens skick och säkerhet av externa inspektörer.
  • Utbildningsförvaltningen har ytterligare klargjort och informerat internt om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter och riskbedömning.

Sedan tidigare finns:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete med regelbundna skyddsronder av ansvarig skolledare tillsammans med skolornas lokala skyddsombud.
  • Tydlig delegering gällande ansvar i arbetsmiljöfrågor.
  • Rapportering i stadens incident- och skadesystem RISK.


– Elevernas trygghet och säkerhet är oerhört viktig och arbetsmiljöarbetet på våra skolor innebär ett kontinuerligt arbete för att säkerställa och förbättra detta. Vårt mål är att alla elever och vårdnadshavare ska känna sig trygga och säkra, säger Lee Orberson.

För ytterligare information om domen hänvisar vi till Svea hovrätt, mål nr B 9325-11.

För mer information:
Lee Orberson, grundskolechef Spånga/Tensta och Älvsjö Tel: 08-508 33 718


Mattias Nordh, rektor på Sundbyskolan Tel: 08-508 03 899

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Utbildningsförvaltningens pressnummer

Presskontakt Presskontakter: Matilda Asp och Monica Eriksson. 08-508 33 300

En bra skola för alla

Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
Hantverkargatan 3A
10422 Stockholm
Sverige