Nyhet -

Hovrätten friar fritidsledare efter olycka i Sundbyskolan

Hovrätten friar den fritidsledare som i tingsrätten dömdes för vållande till annans död när en pojke fick ett handbollsmål över sig i gymnastiksalen på Sundbyskolan i Spånga. Olyckan inträffade i januari 2009.

– Efter en tragisk händelse som denna är det viktigt att se över rutiner och utrustning. Detta har gjorts både på den berörda skolan och på stadens övriga skolor. Vi har också ytterligare tydliggjort  rutiner och ansvarsfördelning för alla våra skolor, säger Lee Orberson, grundskolechef Spånga/Tensta och Älvsjö.

Flera åtgärder har vidtagits respektive pågår:

  • En översyn av handbollsmålen i stadens grundskolors idrottshallar gjordes kort efter händelsen.
  • Den typ av handbollsmål som förekom under händelsen är borttagen från Sundbyskolan.
  • Återkommande inspektioner av utrustningens skick och säkerhet av externa inspektörer.
  • Utbildningsförvaltningen har ytterligare klargjort och informerat internt om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter och riskbedömning.

Sedan tidigare finns:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete med regelbundna skyddsronder av ansvarig skolledare tillsammans med skolornas lokala skyddsombud.
  • Tydlig delegering gällande ansvar i arbetsmiljöfrågor.
  • Rapportering i stadens incident- och skadesystem RISK.


– Elevernas trygghet och säkerhet är oerhört viktig och arbetsmiljöarbetet på våra skolor innebär ett kontinuerligt arbete för att säkerställa och förbättra detta. Vårt mål är att alla elever och vårdnadshavare ska känna sig trygga och säkra, säger Lee Orberson.

För ytterligare information om domen hänvisar vi till Svea hovrätt, mål nr B 9325-11.

För mer information:
Lee Orberson, grundskolechef Spånga/Tensta och Älvsjö Tel: 08-508 33 718


Mattias Nordh, rektor på Sundbyskolan Tel: 08-508 03 899

Ämnen

  • Barn, barnomsorg

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Utbildningsförvaltningens pressnummer

Presskontakt Presskontakter: Matilda Asp och Monica Eriksson. 08-508 33 300