Gå direkt till innehåll
Det hyllade lärarlaget på Observatorielundens skola består av Elin Jeansson, Joakim Kindberg, Elsa Teklab, William Tappert, Leo Reinstein och Catrin Ribbhagen.
Det hyllade lärarlaget på Observatorielundens skola består av Elin Jeansson, Joakim Kindberg, Elsa Teklab, William Tappert, Leo Reinstein och Catrin Ribbhagen.

Nyhet -

Hyllat lärarlag sprider tips och arbetssätt

Ett lärarlag på Observatorielundens skola fick nyligen utmärkelsen Årets lärarlag 2020. Det goda samarbetet i lärarlaget har bland annat lett till att flera av lagets modeller och arbetssätt - till exempel schema för fritidsplaneringen - har spridit sig över hela skolan. 

Stockholms stad har nyligen delat ut utmärkelser till lärare och rektorer. Ett av priserna gick till ett lärarlag på Observatorielundens skola. Det hyllade lärarlaget består av Elin Jeansson, Joakim Kindberg, Elsa Teklab, William Tappert, Leo Reinstein och Catrin Ribbhagen. De hyllas av juryn för att de bland annat tar tillvara på hela lagets kompetens och jobbar tillsammans utifrån varandras professioner.

– Vi är jätteglada och känner oss hedrade över att få denna fina utmärkelse då det är ett kvitto på att vi tillsammans gör ett bra arbete, säger Catrin Ribbhagen, en av lärarna i det hyllade lärarlaget.

Hur gör ni för att samarbeta så bra?

– Vi lyssnar på varandra och ser varandras styrkor. Vi har roligt tillsammans och framför allt har vi en samsyn kring värdegrund. Vi tar ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling under både skoltid och fritidstid. De båda verksamheterna krokar arm och kompletterar varandra, säger Elin Jeansson, lärare.

Vinnande tips

Lärarlaget på Observatorielundens skola delar med sig av sina bästa tips för ett gott samarbete.

  1. Lyssna på varandra.
  2. Se varandras styrkor och uppmuntra varandra.
  3. Fokusera på det som fungerar.
  4. Ha kul tillsammans.

Motivering

Observatorielundens skola lärarlag årskurs 2, tilldelas priset Årets lärarlag 2020 för undervisning i förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan.

Observatorielundens skola årskurs 2 är ett lärarlag som tar tillvara på hela lagets kompetens och jobbar tillsammans utifrån varandras professioner. De har ett elevfokus där lärande sker lustfyllt i inkluderande lärmiljöer hela dagen. Lärarlagets samplanering utgår från hela läroplanen med värdegrund, förmågor och centralt innehåll som utgår ifrån ämnenas kursplaner liksom fritidshemmets kursplan.

Det goda samarbetet i lärarlaget har lett till att flera av lagets modeller och arbetssätt har spridit sig över hela skolan, till exempel schema för fritidsplaneringen, Öppet-hus-modell, fritidsråd, gemensamma regler som gäller hela dagen.

Lärarlaget arbetar för att eleverna som är här ska ha det så bra som möjligt. De vill hela tiden utveckla och förbättra verksamheten.

Fakta om utmärkelsen

Stockholms stad delar varje år sedan 2014 ut utmärkelser ut till årets lärare, årets lärarlag, årets rektorer och årets biträdande rektorer. Lärare, andra pedagoger och skolledare kan nominera kollegor i Stockholms stad till utmärkelserna. Juryn består av Lena Holmdahl, utbildningsdirektör, Lee Orberson, grundskoledirektör, och Joachim Håkansson, gymnasiedirektör.

Utmärkelsen ”Årets lärarlag i förskoleklassen, fritidshem, grundskolan och grundsärskolan” gick till Observatorielundens skola Åk 2. Det vinnande lärarlaget består av Elin Jeansson, Joakim Kindberg, Elsa Teklab, William Tappert, Leo Reinstein och Catrin Ribbhagen.

Prissumman är på 5 000 kronor vardera för lärarna i lärarlaget för att användas till kompetensutveckling.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Utbildningsförvaltningens pressnummer

Presskontakt Presskontakter: Matilda Asp och Monica Eriksson. 08-508 33 300

En bra skola för alla

Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
Hantverkargatan 3A
10422 Stockholm
Sverige